Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Pebrero

Nakapaskel Enero 31, 2022 ng 2:22 pm GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Pebrero, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Pebrero 1 hanggang Pebrero 21, 2022.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 02/01 02/02 02/03 02/04
HK50Cash Sarado Sarado Sarado Normal na Oras
Instrument 02/21 02/22
COFFE-MAY22 Sarado Normal na Oras
CORN-MAR22 Sarado Normal na Oras
CORN-MAY22 Sarado Normal na Oras
COTTO-MAY22 Sarado Normal na Oras
COCOA-MAY22 Sarado Normal na Oras
SBEAN-MAR22 Sarado Normal na Oras
SBEAN-MAY22 Sarado Normal na Oras
SUGAR-MAR22 Sarado Normal na Oras
WHEAT-MAY22 Sarado Normal na Oras
HGCOP-MAR22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
NGAS-MAR22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
OIL-APR22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
OILMn-APR22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
JP225-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US500-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US100-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US30-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
USDX-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
GER40-MAR22 Maagang Magsasara 10:55 PM Normal na Oras
GER40Cash Maagang Magsasara 10:55 PM Normal na Oras
UK100-MAR22 Maagang Magsasara 10:55 PM Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 10:55 PM Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
PALL-MAR22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
PLAT-APR22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
Mga US na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Sarado Normal na Oras

Pakitandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT+2.