Mahalagang Paalala – Pagtatapos ng Daylight Savings 2020

Nakapaskel Oktubre 22, 2020 ng 8:55 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa pagtatapos ng daylight savings sa Europa sa Linggo, Oktubre 25, 2020, at sa US sa Linggo, Nobyembre 1, 2020, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument sa pagitan ng Oktubre 25 hanggang Nobyembre 1, 2020. Pagkatapos nito magpapatuloy sa normal na oras ng pag-trade ang ilang mga instrument.

Tingnan ang table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 10/25 10/26–10/29 10/30 11/02
Forex Maagang Magbubukas 23:05 Normal na Oras Maagang Magsasara 22:50 Normal na Oras
Gold Sarado 00:05–22:55 Maagang Magsasara 22:50 Normal na Oras
Silver Sarado 00:05–22:55 Maagang Magsasara 22:50 Normal na Oras
Mga Stocks sa US 15:40–21:55 15:40–21:55 Normal na Oras
Mga Stocks sa Brazil 15:40–21:55 15:40–21:55 Normal na Oras
Mga Stocks sa Canada 15:40–21:55 15:40–21:55 Normal na Oras
Mga Stocks sa Australia 01:10–06:55 01:10–06:55 Magpapatuloy sa bagong oras
Instrument Lunes Martes–Huwebes Biyernes Itatagal
USDRUB 09:05–16:55 09:05–16:55 09:05–16:55 Oktubre 26–30
COCOA-DEC20 11:50–19:25 11:50–19:25 11:50–19:25 Oktubre 26–30
COFFE-DEC20 11:20–19:25 11:20–19:25 11:20–19:25 Oktubre 26–30
CORN-DEC20 02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
Oktubre 26–30
SBEAN-NOV20 02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
Oktubre 26–30
SBEAN-JAN21 02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
Oktubre 26–30
WHEAT-DEC20 02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
Oktubre 26–30
COTTO-DEC20 03:05–20:15 03:05–20:15 03:05–20:15 Oktubre 26–30
HGCOP-DEC20 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Oktubre 26–30
SUGAR-MAR21 10:35–18:55 10:35–18:55 10:35–18:55 Oktubre 26–30
US100-DEC20 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
US100Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
US30-DEC20 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
US30Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
US500-DEC20 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
US500Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
USDX-DEC20 02:05–22:55 02:05–22:55 02:05–22:10 Oktubre 26–30
JP225-DEC20 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
JP225Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
PALL-DEC20 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Oktubre 26–30
PLAT-JAN21 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Oktubre 26–30
NGAS-NOV20 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Oktubre 26–30
NGAS-DEC20 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Oktubre 26–30
OIL-DEC20 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Oktubre 26–30
OILMn-DEC20 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Oktubre 26–30
BRENT-DEC20 02:05–23:55 02:05–23:55 02:05–22:10 Oktubre 26–30
BRENT-JAN21 02:05–23:55 02:05–23:55 02:05–22:10 Oktubre 26–30
GSOIL-NOV20 02:05–23:55 02:05–23:55 02:05–22:10 Oktubre 26–30
AUS200Cash 00:55–07:25
08:15–21:55
00:55–07:25
08:15–21:55
00:55–07:25
08:15–21:10

Oktubre 26–30
AUS200Cash 00:55–07:25
08:15–22:55
00:55–07:25
08:15–22:55
00:55–07:25
08:15–22:10

Simula Nobyembre 2
SINGCash 02:35–11:15
11:55–22:40
02:35–11:15
11:55–22:40
02:35–11:15
12:55–22:10
Oktubre 26–30
HK50Cash 03:20–05:55
07:05–10:25
11:20–18:55
03:20–05:55
07:05–10:25
11:20–18:55
03:20–05:55
07:05–10:25
11:20–18:55
Oktubre 26–30
CHI50Cash 03:05–10:25
11:05–22:40
03:05–10:25
11:05–22:40
03:05–10:25
11:05–22:10
Oktubre 26–30
UK100Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
UK100-DEC20 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Oktubre 26–30
GER30Cash 00:05–02:00
02:15–22:15
22:30–22:55
00:05–02:00
02:15–22:15
22:30–22:55
00:05–02:00
02:15–22:15
Oktubre 26–30
GER30-DEC20 00:05–02:00
02:15–22:15
22:30–22:55
00:05–02:00
02:15–22:15
22:30–22:55
00:05–02:00
02:15–22:10
Oktubre 26–30
EU50Cash Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Oktubre 26–30
EU50-DEC20 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Oktubre 26–30
FRA40Cash Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Oktubre 26–30
FRA40-NOV20 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Oktubre 26–30
SWI20Cash Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Oktubre 26–30
SWI20-DEC20 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Oktubre 26–30
NETH25Cash Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Oktubre 26–30

Tandaan na ipinapakita lahat ng oras sa GMT +2.