Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Enero

Ipinaskil Enero 3, 2022 ng 1:38 PM GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Enero, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Enero 5 hanggang Enero 31, 2022.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 01/05 01/06 01/07
Mga Swedish na Stocks Maagang Magsasara 1:50 PM Sarado Normal na Oras
Mga Finnish na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Greek na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Instrument 01/17 01/18
COFFE-MAR22 Sarado Normal na Oras
CORN-MAR22 Sarado Normal na Oras
COTTO-MAR22 Sarado Normal na Oras
COCOA-MAR22 Sarado Normal na Oras
SBEAN-MAR22 Sarado Normal na Oras
SUGAR-MAR22 Sarado Normal na Oras
WHEAT-MAR22 Sarado Normal na Oras
HGCOP-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
NGAS-FEB22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
OIL-FEB22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
OILMn-FEB22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
GER40Cash Maagang Magsasara 10:55 PM Normal na Oras
GER40-MAR22 Maagang Magsasara 10:55 PM Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 10:55 PM Normal na Oras
UK100-MAR22 Maagang Magsasara 10:55 PM Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
JP225-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US500-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US100-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US30-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
USDX-MAR22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
PALL Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
PLAT Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
Mga US na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Sarado Normal na Oras
Instrument 01/26 01/27
AUS200Cash Late Magbubukas 08:15 AM Normal na Oras
Instrument 01/31 02/01
HK50Cash Maagang Magsasara 05:55 AM Normal na Oras

Pakitandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT+2.