Importanteng Notipikasyon – Bank Holidays ngayong Hulyo

Nakapaskel Hunyo 29, 2020 ng 9:55 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa aming mga kliyente na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Hulyo, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument sa pagitan ng Hulyo 1-6, 2020.

Tingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 07/01 07/02
HK50Cash Sarado Normal na Oras
Instrument 07/02 07/03 07/06
COFFE-SEP20 Normal na Oras Sarado Normal na Oras
CORN-SEP20 Maagang Magsasara 20:00 Sarado Normal na Oras
COTTO-DEC20 Normal na Oras Sarado Normal na Oras
COCOA-SEP20 Normal na Oras Sarado Normal na Oras
SBEAN-AUG20 Maagang Magsasara 20:00 Sarado Normal na Oras
WHEAT-SEP20 Maagang Magsasara 20:00 Sarado Normal na Oras
SUGAR-OCT20 Normal na Oras Sarado Normal na Oras
HGCOP-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
BRENT-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
OIL-AUG20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OILMn-AUG20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
NGAS-AUG20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GSOIL-JUL20 Normal na Oras Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
GSOIL-AUG20 Normal na Oras Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
GER30-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER30Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
JP225Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
UK100Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
USDX-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GOLD Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SILVER Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PALL-SEP20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PLAT-OCT20 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
Mga Stocks sa US Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Brazil Normal na Oras Sarado Normal na Oras

Mangyaring tandaan na ipinapakita lahat ng oras sa GMT +3.