Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Hulyo

Nakapaskel Hunyo 29, 2021 ng 9:27 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Hulyo, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument sa pagitan ng Hulyo 1 hanggang Hulyo 6, 2021.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 07/01 07/02
HK50Cash Sarado Normal na Oras
Instrument 07/05 07/06 07/07
COFFE-SEP21 Sarado Normal na Oras Normal na Oras
CORN-SEP21 Sarado Late Magbubukas 16:35 Normal na Oras
COTTO-DEC21 Sarado Normal na Oras Normal na Oras
COCOA-SEP21 Sarado Normal na Oras Normal na Oras
SBEAN-AUG21 Sarado Late Magbubukas 16:35 Normal na Oras
WHEAT-SEP21 Sarado Late Magbubukas 16:35 Normal na Oras
SUGAR-OCT21 Sarado Normal na Oras Normal na Oras
HGCOP-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
BRENT-SEP21 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras Normal na Oras
OIL-AUG21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
OILMn-AUG21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
NGAS-AUG21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
GSOIL-JUL21 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras Normal na Oras
GER30-SEP21 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras Normal na Oras
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras Normal na Oras
JP225-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
UK100-SEP21 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras Normal na Oras
USDX-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US30-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US100-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US500-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
PALL-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
PLAT-OCT21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
Mga US na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras

Tandaan na lahat ng oras ay nasa GMT +3.