Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Hulyo

Ipinaskil Hunyo 30, 2022 ng 12:43 PM GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Hulyo, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 5, 2022.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 07/01 07/04 07/05 07/06
HK50Cash Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
COFFE-SEP22 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
CORN-SEP22 Normal na Oras Sarado Late Magbubukas 16:35 Normal na Oras
COTTO-DEC22 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
COCOA-SEP22 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
SBEAN-AUG22 Normal na Oras Sarado Late Magbubukas 16:35 Normal na Oras
SUGAR-OCT22 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
WHEAT-SEP22 Normal na Oras Sarado Late Magbubukas 16:35 Normal na Oras
HGCOP-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 21:25 Normal na Oras Normal na Oras
OIL-AUG22 Normal na Oras Maagang Magsasara 21:25 Normal na Oras Normal na Oras
OILMn-AUG22 Normal na Oras Maagang Magsasara 21:25 Normal na Oras Normal na Oras
NGAS-AUG22 Normal na Oras Maagang Magsasara 21:25 Normal na Oras Normal na Oras
GSOIL-JUL22 Normal na Oras Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras Normal na Oras
BRENT-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras Normal na Oras
JP225Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
JP225-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
USDX-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US500Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US500-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US100Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US100-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US30Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
US30-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras Normal na Oras
GER40Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras Normal na Oras
GER40-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras Normal na Oras
UK100Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras Normal na Oras
UK100-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras Normal na Oras
GOLD Normal na Oras Maagang Magsasara 21:25 Normal na Oras Normal na Oras
PALL-SEP22 Normal na Oras Maagang Magsasara 21:25 Normal na Oras Normal na Oras
PLAT-OCT22 Normal na Oras Maagang Magsasara 21:25 Normal na Oras Normal na Oras
SILVER Normal na Oras Maagang Magsasara 21:25 Normal na Oras Normal na Oras
Mga US na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras

Pakitandaan na ipinapakita lahat ng oras sa GMT+3.