Importanteng Notipikasyon – Bank Holidays ngayong Hunyo

Nakapaskel Mayo 29, 2020 ng 8:31 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Hunyo, ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument ay maaapektuhan sa pagitan ng Hunyo 1-25, 2020.

Mangyaring tingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at kung paano:

Instrument 06/01 06/02 06/08 06/09
SWI20-JUN20 Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
SWI20Cash Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
GER30-JUN20 Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
GER30Cash Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
AUS200Cash Late Magbubukas 10:15 Normal na Oras Late Magbubukas 10:15 Normal na Oras
GRE20Cash Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Austria Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Mga Stocks sa Germany Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Mga Stocks sa Norway Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Mga Stocks sa Switzerland Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Mga Stocks sa Australia Sarado Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Greece Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Instrument 06/11 06/12
POL20Cash Sarado Normal na Oras
Instrument 06/19 06/22 06/25 06/26
HK50Cash Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Sweden Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Mga Stocks sa Finland Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras

Mangyaring tandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT +3.