Importanteng Notipikasyon – Bank Holidays ngayong Mayo

Nakapaskel Abril 29, 2020 ng 7:09 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Mayo, ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument ay maaapektuhan sa pagitan ng Mayo 1-26, 2020.

Mangyaring tingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at kung paano:

Instrument 04/30 05/01 05/04
Mga Stocks sa Sweden Maagang Magsasara 13:55 Sarado Normal na Oras
Instrument 05/01 05/04
EU50Cash Sarado Normal na Oras
EU50-JUN20 Sarado Normal na Oras
FRA40Cash Sarado Normal na Oras
FRA40-MAY20 Sarado Normal na Oras
GER30Cash Sarado Normal na Oras
GER30-JUN20 Sarado Normal na Oras
HK50Cash Sarado Normal na Oras
IT40Cash Sarado Normal na Oras
NETH25Cash Sarado Normal na Oras
POL20Cash Sarado Normal na Oras
SPAIN35Cash Sarado Normal na Oras
SWI20Cash Sarado Normal na Oras
SWI20-JUN20 Sarado Normal na Oras
GRE20Cash Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Austria Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Belgium Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Finland Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa France Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Germany Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Greece Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Italy Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Netherlands Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Norway Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Portugal Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Spain Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Switzerland Sarado Normal na Oras
Instrument 05/08 05/11
Mga Stocks sa UK Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Russia Sarado Normal na Oras
Instrument 05/20 05/21 05/22
SWI20Cash Normal na Oras Sarado Normal na Oras
SWI20-JUN20 Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Finland Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Norway Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Sweden Maagang Magsasara 13:55 Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Switzerland Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Instrument 05/25 05/26
COFFE-JUL20 Sarado Normal na Oras
CORN-JUL20 Sarado Normal na Oras
COTTO-JUL20 Sarado Normal na Oras
COCOA-JUL20 Sarado Normal na Oras
SBEAN-JUL20 Sarado Normal na Oras
SUGAR-JUL20 Sarado Normal na Oras
WHEAT-JUL20 Sarado Normal na Oras
BRENT-JUL20 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
OIL-JUL20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OILMn-JUL20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GSOIL-JUN20 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
NGAS-JUN20-JUL20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
HGCOP-JUL20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PALL-SEP20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PLAT-JUL20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER30-JUN20 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
JP225-JUN20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100-JUN20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
USDX-JUN20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500-JUN20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100-JUN20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30-JUN20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
Mga Stocks sa Brazil Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Russia Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa UK Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa US Sarado Normal na Oras

Mangyaring tandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT +3.