Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Mayo

Nakapaskel Abril 27, 2021 ng 10:08 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Mayo, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument sa pagitan ng Mayo 3–31, 2021.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 05/03 05/04 05/05
UK100Cash Sarado Normal na Oras Normal na Oras
UK100-JUN21 Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga UK na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Russian na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Greek na Stocks Sarado Sarado Normal na Oras
Instrument 05/12 05/13 05/14
SWI20Cash Normal na Oras Sarado Normal na Oras
SWI20-JUN21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Finnish na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Norwegian na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Swedish na Stocks Maagang Magsasara 13:55 Sarado Normal na Oras
Mga Swiss na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Instrument 05/17 05/18 05/19 05/20
Mga Norwegian na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
HK50Cash Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Instrument 05/24 05/25
SWI20Cash Sarado Normal na Oras
SWI20-JUN21 Sarado Normal na Oras
Mga Austrian na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga German na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Norwegian na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Swiss na Stocks Sarado Normal na Oras
Instrument 05/31 06/01
COFFE-JUL21 Sarado Normal na Oras
CORN-JUL21 Sarado Normal na Oras
COTTO-JUL21 Sarado Normal na Oras
COCOA-JUL21 Sarado Normal na Oras
SBEAN-JUL21 Sarado Normal na Oras
SUGAR-JUL21 Sarado Normal na Oras
WHEAT-JUL21 Sarado Normal na Oras
HGCOP-JUL21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
NGAS-JUL21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GSOIL-JUN21 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
OIL-JUL21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OILMn-JUL21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
BRENT-AUG21 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER30-JUN21 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
JP225-JUN21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100Cash Sarado Normal na Oras
UK100-JUN21 Sarado Normal na Oras
USDX-JUN21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30-JUN21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100-JUN21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500-JUN21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PALL-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PLAT-JUL21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
Mga UK na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Russian na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga US na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Sarado Normal na Oras

Tandaan na pinapakita lahat ng oras sa GMT +3.