Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Mayo

Nakapaskel Abril 29, 2022 ng 12:32 pm GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Mayo, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Mayo 2 hanggang Mayo 30, 2022.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 5/2 5/3 5/9 5/10
HK50Cash Sarado Normal na Oras Sarado Normal na Oras
UK100Cash Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
UK100-JUN22 Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Mga UK na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Mga Greek na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Mga Russian na Stocks Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Instrument 5/17 5/18
Mga Norwegian na Stocks Sarado Normal na Oras
Instrument 5/25 5/26 5/27
SWI20Cash Normal na Oras Sarado Normal na Oras
SWI20-JUN22 Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Swedish na Stocks Maagang Magsasara 1:50 PM Sarado Normal na Oras
Mga Swiss na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Norwegian na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Mga Finnish na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Instrument 5/30 5/31
COFFE-JUL22 Sarado Normal na Oras
CORN-JUL22 Sarado Normal na Oras
COTTO-JUL22 Sarado Normal na Oras
COCOA-JUL22 Sarado Normal na Oras
SBEAN-JUL22 Sarado Normal na Oras
SUGAR-JUL22 Sarado Normal na Oras
WHEAT-JUL22 Sarado Normal na Oras
HGCOP-JUL22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
NGAS-JUL22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
GSOIL-JUN22 Maagang Magsasara 8:25 PM Normal na Oras
OIL-JUL22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
OILMn-JUL22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
BRENT-AUG22 Maagang Magsasara 8:25 PM Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
JP225-JUN22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
USDX-JUN22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US500-JUN22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US100-JUN22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
US30-JUN22 Maagang Magsasara 7:55 PM Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
PLAT-JUL22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
PALL-SEP22 Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 9:25 PM Normal na Oras
Mga US na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Sarado Normal na Oras

Pakitandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT+3.