Importanteng Notipikasyon – Bank Holidays ngayong Abril

Nakapaskel Abril 2, 2020 ng 8:49 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa Linggo ng Pagkabuhay sa mga Katoliko at Orthodox at Kaarawan ni Buddha, na parehong gaganapin ngayong Abril, ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument ay maaapektuhan sa pagitan ng Abril 8-30, 2020.

Mangyaring tingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at kung paano:

Instrument 04/08 04/09
Mga Stocks sa Norway Maagang magsasara 13:55 Sarado
Mga Stocks sa Sweden Normal na oras Maagang magsasara 13:55
AUS200Cash Normal na oras Maagang magsasara 16:55
Instrument 04/10 04/13 04/14
COFFE-MAY20-JUL20 Sarado Late magbubukas 14:35 Normal na oras
COCOA-MAY20-JUL20 Sarado Late magbubukas 14:35 Normal na oras
CORN-MAY20 Sarado Normal na oras Normal na oras
COTTO-MAY20-JUL20 Sarado Normal na oras Normal na oras
SBEAN-MAY20 Sarado Normal na oras Normal na oras
SUGAR-MAY20 Sarado Late magbubukas 14:35 Normal na oras
WHEAT-MAY20 Sarado Normal na oras Normal na oras
BRENT-JUN20 Sarado Normal na oras Normal na oras
OIL-MAY20 Sarado Normal na oras Normal na oras
OILMn-MAY20 Sarado Normal na oras Normal na oras
GSOIL-MAY20 Sarado Normal na oras Normal na oras
NGAS-MAY20 Sarado Normal na oras Normal na oras
HGCOP-MAY20 Sarado Normal na oras Normal na oras
GOLD Sarado Normal na oras Normal na oras
PALL-JUN20 Sarado Normal na oras Normal na oras
PLAT-JUL20 Sarado Normal na oras Normal na oras
SILVER Sarado Normal na oras Normal na oras
AUS200Cash Sarado Sarado Normal na oras
EU50Cash Sarado Sarado Normal na oras
EU50-JUN20 Sarado Sarado Normal na oras
FRA40Cash Sarado Sarado Normal na oras
FRA40-APR20 Sarado Sarado Normal na oras
GER30Cash Sarado Sarado Normal na oras
GER30-JUN20 Sarado Sarado Normal na oras
HK50Cash Sarado Sarado Normal na oras
IT40Cash Sarado Sarado Normal na oras
JP225Cash Sarado Normal na oras Normal na oras
JP225-JUN20 Sarado Normal na oras Normal na oras
NETH25Cash Sarado Sarado Normal na oras
POL20Cash Sarado Sarado Normal na oras
SPAIN35Cash Sarado Sarado Normal na oras
SWI20Cash Sarado Sarado Normal na oras
SWI20-JUN20 Sarado Sarado Normal na oras
UK100Cash Sarado Sarado Normal na oras
UK100-JUN20 Sarado Sarado Normal na oras
USDX-JUN20 Sarado Normal na oras Normal na oras
US500Cash Sarado Normal na oras Normal na oras
US500-JUN20 Sarado Normal na oras Normal na oras
US100Cash Sarado Normal na oras Normal na oras
US100-JUN20 Sarado Normal na oras Normal na oras
US30Cash Sarado Normal na oras Normal na oras
US30-JUN20 Sarado Normal na oras Normal na oras
GRE20Cash Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Australia Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Austria Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Belgium Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Brazil Sarado Normal na oras Normal na oras
Mga Stocks sa Finland Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa France Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Germany Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Greece Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Italy Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Netherlands Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Norway Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Portugal Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Spain Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Sweden Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Switzerland Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa UK Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa US Sarado Normal na oras Normal na oras
Mga Stocks sa Russia Sarado Sarado Normal na oras
Instrument 04/17 04/20 04/21
GRE20Cash Sarado Sarado Normal na oras
Mga Stocks sa Greece Sarado Sarado Normal na oras
Instrument 04/30 05/01
HK50Cash Sarado Normal na oras

Mangyaring tandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT+3.