Importanteng Notipikasyon – Bank Holidays ngayong Nobyembre

Nakapaskel Oktubre 31, 2019 ng 8:24 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Nobyembre, ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument ay maaapektuhan sa pagitan ng Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 29, 2019.

Mangyaring tingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at kung paano:

Instrument 11/01 11/04 – 08 11/11 11/12
Mga Stocks sa Sweden Maagang Magsasara 13:55 Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
POL20Cash Sarado Normal na Oras Sarado Normal na Oras
Instrument 11/28 11/29
COFFE-MAR20 Sarado Normal na Oras
CORN-MAR20 Sarado 16:35-20:00
COTTO-MAR20 Sarado 15:05-20:00
COCOA-MAR20 Sarado Normal na Oras
SBEAN-JAN20 Sarado 16:35-20:00
SUGAR-MAR20 Sarado Normal na Oras
WHEAT-MAR20 Sarado 16:35-20:00
HGCOP-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40
PALL-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40
PLAT-JAN20 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40
GSOIL-DEC19 Maagang Magsasara 20:25 Maagang Magsasara 20:55
NGAS-JAN20 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40
BRENT-JAN20-FEB20 Maagang Magsasara 20:25 Maagang Magsasara 20:55
OIL-JAN20 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40
OILMn-JAN20 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40
GER30-DEC19 Maagang Magsasara 22:55 Maagang Magsasara 22:55
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Maagang Magsasara 22:55
JP225-DEC19 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
UK100-DEC19 Maagang Magsasara 22:55 Maagang Magsasara 22:55
UK100Cash Maagang Magsasara 22:55 Maagang Magsasara 22:55
USDX-DEC19 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
US30-DEC19 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
US100-DEC19 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
US500-DEC19 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10
Mga Stocks sa US Sarado Maagang Magsasara 19:55

Mangyaring tandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT +2.