Importanteng Notipikasyon: Bank Holidays ngayong Setyembre

Nakapaskel Agosto 29, 2019 ng 11:43 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa mga kliyente na dahil sa isang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Setyembre, ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument ay maaapektuhan sa Setyembre 2, 2019.

Mangyaring tingnan ang table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at kung paano:

Instrument 09/02 09/03
COFFE-DEC19 Sarado Normal na Oras
CORN-DEC19 Sarado Normal na Oras
COTTO-DEC19 Sarado Normal na Oras
GSOIL-SEP19 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
COCOA-DEC19 Sarado Normal na Oras
NGAS-OCT19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SBEAN-NOV19 Sarado Normal na Oras
SUGAR-OCT19 Sarado Normal na Oras
BRENT-NOV19 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
OIL-OCT19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OILMn-OCT19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
WHEAT-DEC19 Sarado Normal na Oras
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER30-SEP19 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
JP225-SEP19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
UK100-SEP19 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
USDX-SEP19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30-SEP19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100-SEP19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500-SEP19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
HGCOP-DEC19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PALL-DEC19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PLAT-OCT19 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
Mga Stocks sa US Sarado Normal na Oras

Mangyaring tandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT+3.