Importanteng Notipikasyon – Bank Holidays ngayong Setyembre

Nakapaskel Setyembre 3, 2020 ng 7:52 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa isang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Setyembre, ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument ay maaapektuhan sa Setyembre 7.

Tingnan ang table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 09/07 09/08
GER30-SEP20 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225-SEP20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100-SEP20 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
USDX-SEP20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30-SEP20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100-SEP20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500-SEP20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PALL-DEC20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PLAT-OCT20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
HGCOP-DEC20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
COFFE-DEC20 Sarado Normal na Oras
CORN-DEC20 Sarado Normal na Oras
COTTO-DEC20 Sarado Normal na Oras
COCOA-DEC20 Sarado Normal na Oras
SBEAN-NOV20 Sarado Normal na Oras
SUGAR-OCT20 Sarado Normal na Oras
WHEAT-DEC20 Sarado Normal na Oras
GSOIL-OCT20 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
NGAS-OCT20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OIL-OCT20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OILMn-OCT20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
BRENT-NOV20 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
Mga Stocks sa US Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Brazil Sarado Normal na Oras

Mangyaring tandaan na ipinapakita lahat ng oras sa GMT +3.