Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Setyembre

Nakapaskel Setyembre 2, 2021 ng 7:55 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Setyembre, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument sa Setyembre 6 at 22.

Pakitingnan ang table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 09/06 09/07
GER30-SEP21 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100-SEP21 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
USDX-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500-SEP21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PALL-DEC21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PLAT-OCT21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
HGCOP-DEC21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
COFFE-DEC21 Sarado Normal na Oras
CORN-DEC21 Sarado Normal na Oras
COTTO-DEC21 Sarado Normal na Oras
COCOA-DEC21 Sarado Normal na Oras
SBEAN-NOV21 Sarado Normal na Oras
SUGAR-OCT21 Sarado Normal na Oras
WHEAT-DEC21 Sarado Normal na Oras
GSOIL-OCT21 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
NGAS-OCT21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OIL-OCT21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OILMn-OCT21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
BRENT-NOV21 Maagang Magsasara 20:25 Normal na Oras
Mga US na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Sarado Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Sarado Normal na Oras

Instrument 09/22 09/23
HK50Cash Sarado Normal na Oras

Pakitandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT +3.