Dalawang Magkasunod na Seminar Nakumpleto sa Thailand

Nakapaskel Pebrero 24, 2017 ng 8:15 am GMT. Magbasa Pa Balita

Kakatapos lang ng XM magsagawa ng dalawang magkasunod na seminar sa mga siyudad ng Chiang Mai at Bangkok sa Thailand ngayong February.

Sa ikatlong magkasunod na taon, Thailand ay isa sa mga pangunahing lokasyon ng edukasyonal na events ng XM, nagbibigay sa kliyente ng iba’t-ibang mga okasyon para dumalo sa mga edukasyonal na seminar tungkol sa iba’t-ibang mga paksa na naaayon sa online investing.

Sa Chiang Mai sa ika-4 ng February at sa Bangkok sa ika-19 ng February, ang mga speaker na sina Mario Pashardes at Sompop Jittrakul ay nagbigay ng magkasamang presentasyon tungkol sa paksang pinamagatang Directional Movement at Candlestick Reversal Patterns.

Inalok nang may libreng rehistrasyon, ang seminar ay nagbigay ng buong kurikulum sa napakaraming kalahok sa dalawang siyudad. Lahat ng mga dumalo ay nagkaroon ng pagkakataong matuto tungkol sa serye ng technical analysis tools na ginagamit sa pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument sa iba’t-ibang market trends at sa iba’t-ibang time frames. Ang tamang paggamit ng mga indicator, kasabay ng tamang paraan para bigyang kahulugan ang ilan sa mga pinakamahahalagang candlestick chart patterns ay ipinakita ng dalawang instruktor nang tama, para tulungan ang mga dumalo na maintindihan nang maigi ang mga trading tools na ito.

Nasasabik kaming bumalik sa Thailand sa loob lamang ng isang buwan para sa bagong paksa ng seminar at nais naming makilala na naman ang mga kliyente nang personal. Para tingnan ang lokasyon at petsa ng mga nalalapit na seminar sa Thailand -> mag-click dito.