Suporta ng XM at ActionAid sa mga Batang Mahirap

Ipinaskil Hulyo 4, 2022 ng 8:24 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Simula noong 2017, sinuportahan na ng XM at ActionAid ang 40 batang nangangailangan, pati na ang kanilang mga pamilya at komunidad sa Bangladesh, Sierra Leone, at Zambia.

Sa pamamagitan ng pag-sponsor sa mga bata, nakatulong kami sa pagbibigay ng makakain pagkatapos ng matinding tagtuyot, paggawa ng bagong kanlungan na sumusuporta sa karapatan ng mga batang babae na makapag-aral, at pag-organisa ng pagsasanay sa agrikultura para labanan ang kahirapan at malnutrisyon.

Misyon ng XM na gawing mas magandang lugar ang mundo sa tulong ng mga inisyatiba sa pagtulong sa lipunan. Ipinagmamalaki namin ang pagsuporta sa mga organisasyon na tumutulong sa mga nangangailangang bata mula sa iba’t-ibang panig ng mundo upang magkaroon sila ng mas magandang buhay, umunlad, at makamit nila ang kanilang potensyal.

Binabago ng ActionAid ang buhay ng mga bata sa loob ng humigit-kumulang 50 taon. Para malaman ang kanilang mga proyekto at magbigay ng donasyon, bisitahin ang kanilang website.