Nagbigay ng Donasyon ang XM sa mga Refugee sa Cyprus

Ipinaskil Oktubre 13, 2021 ng 8:53 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Kamakailan, binigyan ng XM ang mga bata sa Kofinou Refugee Centre sa Cyprus ng uniporme sa paaralan.

Marami sa atin ang nababahala sa suliraning kinakaharap ng mga refugee, dahil napilitan ang mga inosenteng pamilya na lumisan ng kanilang tahanan dahil sa kadahilanang hindi nila ginusto. Ilan sa kanila ang lumikas papunta sa Kofinou Refugee Centre sa Cyprus. Pero bukod sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng tirahan at pagkain, kailangan din nilang makahanap ng panibagong layunin sa buhay at magsimulang bumangon ulit. Para sa maraming bata, nangangahulugan ito ng pagpunta sa paaralan at paghahanda sa hinaharap.

Para tulungan ang mga biktima na umangkop sa bago nilang buhay, binigyan ng XM ang mga batang nakatira dito ng uniporme sa paaralan. Isa itong maliit na bagay, ngunit inaasahan naming makatutulong ito para maramdaman nilang mahalaga sila.

Patuloy ang aming dedikasyon na suportahan ang mga kapus-palad sa buong mundo at makapagbigay sa kanila ng patas na oportunidad. Marami pa kaming mga nalalapit inisyatiba para matulungan ang mas marami pang tao hangga’t maaari.