Kawanggawa ng XM Para sa mga Batang Maralita

Nakapaskel Abril 11, 2018 ng 6:58 am GMT. Magbasa Pa Balita

Noong April 3, nagsagawa ang XM ng kawanggawa katuwang ng Foundation for Slum Child Care, sa Bangkok, Thailand, para pabutihin ang kalidad ng buhay ng mga batang nangangailangan.

Dahil layunin ng XM Foundation ang magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng mga indibidwal, isang mahalagang bahagi nito ang dedikado sa pagtulong sa mga kapus palad na mga bata sa pamamagitan ng makahulugang paraan.

Ang kawanggawa ay isinagawa sa Bangkok noong April 3. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nakipag-ugnayan ang XM sa Foundation for Slum Child Care, na naka-base sa Bangkok, at may layuning makapagbigay ng edukasyon sa mga maralitang kabataan at tulungan ang mga menor de edad na kabataan na nasa iskwater. Nag-prisinta ang XM na makatulong sa layunin nitong foundation sa Thailand.

Sa loob ng isang-araw na kawanggawa, nagbigay ang XM ng pangpinansyal na donasyon sa Foundation for Slum Child Care para tulungan ang mga batang kapos sa mga pangunahing pangangailangan para sa malusog na pamumuhay, at nagbigay din ito ng mga damit, libro at laruan para makatulong sa pagpapaginhawa ng depsperadong sitwasyon ng mga bata.

Ang kawanggawa ay isa na namang patunay ng corporate social responsibility ng XM, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nito sa mga maralita at pagtulong sa kanilang kapakanan para mabigyan sila ng pag-asa para sa mas magandang hinaharap.