Nagbigay ng Donasyon ang XM sa MAPFRE Panamerican University Community Center

Nakapaskel Marso 11, 2020 ng 11:25 am GMT. Magbasa Pa Balita

Noong Marso 7 ngayong taon, nagsagawa na naman ang XM ng isang malaking inisyatibo sa corporate social responsibility, ngayon naman sa Mexico City, na may layuning makapagbigay ng donasyon sa MAPFRE Panamerican University Community Center.

Ang nasabing kawanggawa ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa MAPFRE Foundation, na nakatuon sa magkakaibang aktibidad para mapabuti ang kalidad ng buhay, kalusugan at edukasyon ng mga nangangailangan. Dahil sentro ng mga kawanggawa ng XM ang pagtulong sa komunidad, layunin naming makatulong sa isang makabuluhang paraan sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap ng MAPFRE Panamerican University Community Center.

Dito sa isang araw na kaganapan, nakilala ng mga kinatawan ng XM ang board members ng MAPFRE, pati na ang maraming lokal na kabataan at kani-kanilang mga pamilya, para makapagbigay ng iba’t-ibang edukasyonal na materyales na may layuning makatulong sa pag-aaral ng mga kabataang sinusuportahan ng MAPFRE. Dahil ang edukasyonal na programa nitong organisasyon ay nakatuon sa mga batang miyembro ng komunidad na namumuhay sa kahirapan at kapos sa mga pangunahing kondisyon na tumutukoy sa pundasyon ng isang marangal na buhay, ang donasyon na ibinigay ng XM ay maaring makapagbalanse sa mga kasalukuyang kakulangan at mga kinakailangang kagamitan.

Sa kabila ng XM, gusto naming ipabatid ang aming pasasalamat kay Yazmín Mendoza, ang Director ng Social Commitment sa Panamerican University at Nydia Valenzuela, Director ng MAPFRE Foundation, na tumulong sa amin para maisapatupad itong kawanggawa.