Nagbigay ng Donasyon ang XM sa Dompet Dhuafa

Nakapaskel Disyembre 24, 2020 ng 7:00 am GMT. Magbasa Pa Balita

Lubhang nakakaapekto pa rin ang COVID-19 pandemic sa mga mahihirap na komunidad sa buong mundo. Maraming tao ang nalugmok sa kahirapan dahil sa epekto ng pandemya sa pandaigdigang ekonomiya, at hindi makaraos para sustentuhan, suportahan at protektahan ang kani-kanilang mga pamilya.

Sa pagsisikap naming tulungan ang mga taong nangangailangan, at bilang bahagi ng aming inisyatiba sa corporate social responsibility, nagbigay kami ng donasyon sa #MelawanCOVID-19 (Sama-sama Tayo Laban sa Corona) ng Dompet Dhuafa para makapagbigay ng pagkain, serbisyong pangkalusugan at kalinisan sa Babakan Pasar Village, Central Bogor District, Bogor City, West Java.

Ang Dompet Dhuafa ay isang Indonesian at Islamic na organisasyong tumutuon sa pagtulong sa mga mahihirap gamit ang mga aktibidad sa kawanggawa. Misyon nila ang paggawa ng mga napapanatiling serbisyo na nakakatulong sa pagsasarili ng mga komunidad. Layunin nilang makagawa ng matatag na komunidad sa buong mundo sa pamamagitan ng serbisyo, adbokasiya at hustisya.

Patuloy ang aming dedikasyon sa pagtulong sa napakaraming kapus-palad sa buong mundo hangga’t makakaya, at sa darating na panahon, mas marami pa kaming susuportahang tao, kasama ang kanilang mga pamilya at komunidad.

Kung gusto mo ring tumulong sa layunin ng Dompet Dhuafa, pwede mong bisitahin ang kanilang website dito.