Nagbigay Donasyon ang XM para sa mga Kabataan sa South Africa

Nakapaskel Oktubre 25, 2018 ng 7:00 am GMT. Magbasa Pa Balita

Ang kawanggawa ng XM Foundation ay nakarating na sa iba’t-ibang panig ng mundo, kung saan naabot na nito ang mga indibidwal at komunidad na nangangailangan, para sa layuning makatulong sa kanilang kapakanan sa pamamagitan ng makabuluhang paraan.

Tapat sa aming pangako na walang hangganan ang pinansyal na tulong at emosyonal na suporta, kailanman o saanman ito kinakailangan, dumayo sa South Africa ang ilan sa mga miyembro ng XM para makipagtulungan sa Food Forward SA (FFSA).

Dahil ang FFSA, na isang organisasyon na naka-base sa Cape Town, ay may misyon na mabawasan ang mga nagugutom sa South Africa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mura at kalidad na pagkain sa mga kapus-palad na nangangailangan ng masustansiyang nutrisyon, nagbigay ng donasyon ang XM para matulungan ang FFSA na makabili ng refrigerated truck para sa ligtas at mahusay na transportasyon ng mga pagkain. Naniniwala kami na ang aming kontribusyon ay hindi lamang magagamit para sa mas madaling transportasyon ng pagkain, ngunit makakatulong din ito upang makapagbigay ng mas mahusay na nutrisyon sa mga komunidad na hindi ito kayang bilhin.

Matapos nito, pumunta ang XM sa Makhaza, Khayelitsha, para magbigay naman ng donasyon sa Zanokhanyo Children’s Safety Home, isang organisasyon na may layuning makapagbigay ng ligtas at mahusay na kapaligiran sa mga batang nangangailangan. Gamit ang aming donasyon, pakay namin na mapabuti ang pamumuhay ng mahigit sa 25 batang nakatira dito, sa tulong ng mas ligtas na palaruan, makabagong kagamitan sa paglilinis, at higit sa lahat, mga pang-edukasyonal na materyales.

Natutuwa kaming mabigyan ng pagkakataong makilala ang mga lokal na komunidad at pinapahalagahan namin ang kanilang pakikitungo at mainit na pagtanggap. Sa mga larawan sa ibaba, makikita ang ilan sa mga nakakabagbag-damdaming sandali, at isa dito ay isang napakahalagang simbolo para sa amin: ang magkatuwang na pagtatanim ng puno – na simbolo ng pagtatakda ng pinagmulan at pagpapalago ng kinabukasan.