Tumulong ang XM sa mga Komunidad sa Morocco

Nakapaskel Mayo 16, 2022 ng 9:22 am GMT. Magbasa Pa Balita

Nag-donate ng pondo ang XM bilang pagsuporta sa High Atlas Foundation, isang non-profit na organisasyon sa Morocco na dedikado sa pagtulong sa mga nangangailangan.

Nangunguna sa pag-ambag sa mga lokal at pandaigdigang inisyatiba para sa indibidwal at panlipunang kapakanan, patuloy pa rin ang corporate social responsibility ng XM, saanman sa mundo kami pwedeng makatulong.

Isa sa mga pinakabagong donasyon ay ang pakikipagtulungan sa High Atlas Foundation (HAF) sa Morocco, na may layuning umaksyon para sa ikabubuti ng lokal na pamayanan.

Kasabay ng HAF, at marami pang kaparehong samahan na nakatuon sa mga proyektong pangkawanggawa, naniniwala kami sa XM na ang bawat kontribusyon — gaano man ito kalaki o kaliit — ay isang hakbang patungo sa pagbangon ng mga taong namumuhay sa laylayan ng lipunan.