Nagbigay ng Donasyon ang XM sa MIASA Malaysia Bilang Pagsuporta sa mga may Sakit sa Pag-iisip

Ipinaskil Setyembre 22, 2021 ng 8:56 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng XM na tulungan ang mga taong nangangailangan sa buong mundo, nagbigay kami ng donasyon kamakailan sa Mental Illness Awareness & Support Association (MIASA) sa Malaysia.

Ang organisasyong ito na naka-base sa Selangor ay nagbibigay ng suporta sa kapwa at mga tagapag-alaga, sa pamamagitan ng iba’t-ibang programa at inisyatiba sa pagbibigay ng suporta.

Ang MIASA ay unang itinatag noong 2017 ni Puan Anita Abu Bakar. Nanguna ito sa paghubog ng kamalayan sa maayos na kalusugang pangkaisipan, kung saan sinusunod ang modelo ng tuluyang paggaling. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng “The Orchid Clubhouse,” nagsisilbi itong tagapamahala ng krisis at sentro ng aktibidad na magagamit ng lahat.

Lubos naming sinusuportahan ang pagsisikap ng MIASA na itaguyod ang kamalayan sa kahalagahan ng kalusugang pangkaisipan at ang mga programa sa pagsuporta sa mga nagdurusa dito. Dedikado ang XM sa pagtulong sa mga nangangailangan at mga kapus-palad sa buong mundo, sa tulong ng mga kasalukuyan at mga nalalapit na inisyatiba namin sa pagtulong sa lipunan.

Para magbasa pa tungkol sa Mental Illness Awareness & Support Association sa Malaysia at para makapagbigay ng donasyon, pakibisita ang kanilang website dito.