Nagbigay ng Donasyon ang XM sa Red Cross Cyprus

Ipinaskil Agosto 2, 2021 ng 8:31 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Nagbigay ng donasyon ang XM sa misyon ng Red Cross sa Cyprus, ang Cyprus Red Cross Society (CRCS), para makabili ng minivan na may espesyal na gamit, pati na ng wheelchair para pangasiwaan ang ligtas na transportasyon ng mga pasyente.

Sa paglipas ng mga taon, nagbago na ang misyon ng Red Cross. Una itong itinatag para magbigay ng tulong sa mga nasugatan sa digmaan, pero mayroon na ngayon itong mas malawak na layunin upang maiwasan at mapagaan ang pagdurusa ng mga tao, lokal man o internasyonal.

Ang mga inisyatiba ng XM sa pagtulong sa lipunan ay konektado sa layunin nitong maging mas magandang lugar ang mundo. Lubusan naming sinusuportahan ang Red Cross sa kanilang pagsisikap na protektahan ang buhay at kalusugan ng mga tao, at masiguro ang pagrespeto sa bawat isa. Sinusuportahan din namin ang marami pang organisasyon sa buong mundo na may layuning tulungan o mapabuti ang buhay ng mga kapus-palad at nangangailangan, at gusto naming makapagbigay ng patas na oportunidad sa maraming tao hangga’t maaari.