Itinataguyod ng XM ang mga Batang Ulila sa Uganda

Nakapaskel Hulyo 22, 2020 ng 7:59 am GMT. Magbasa Pa Balita

Nitong Hulyo 2020, inulit ng XM ang taunang suporta at pakikipagtulungan nito sa Go with the Flow, isang organisasyon na may misyong tugunan ang mga pag-aalala at problemang pangkalinisan ng mga batang kapus-palad sa Uganda, upang matulungan silang magkaroon ng normal na buhay.

Kada buwan sa Monde Orphanage sa Uganda, hindi pumapasok ang mga batang babae sa paaralan dahil wala silang mga produktong pangkalinisan tuwing dinadatnan sila. Sa halip, gumagamit sila ng mga basahan o dahon na masama sa katawan, hindi komportable, at nakakahiya. Kaya naman, halos imposible para sa kanila na pumasok at makibahagi sa mga importanteng aktibidad.

Dahil sa matagal naming pakikipagkaibigan sa mga taga-Uganda at sa dedikasyong makalikha ng pantay na oportunidad para sa lahat, sinusuportahan namin ang Go with the Flow at mahigit sa 500 batang babae sa Monde Orphanage sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagong salawal at produktong pangkalinisan na magagamit sa isang taon. Sa tulong nito, patuloy silang makakapasok sa paaralan at magagawa lahat ng mga pang-araw-araw na aktibidad nang walang pagkaantala.