Pagtulong ng XM sa mga Batang Nangangailangan

Ipinaskil Nobyembre 28, 2022 ng 8:33 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Nitong Oktubre 2022, pinondohan ng XM ang event na pinamunuan ng Singapore Red Cross para sa mga batang nagmula sa mga mahihirap na pamilya, bilang bahagi ng Young Hearts Enrichment Programme.

Nagpalipas ng araw ang mga bata sa pamamagitan ng paghuli at pag-iihaw ng hipon kasama ng kanilang mga pamilya sa ORTO, ang pinakamalaking pasilidad ng hipon sa Singapore. Napaligiran sila ng magandang parke at malalagong halaman, makukulay na bulaklak, at kaaya-ayang lawa. Ang araw kasama ng pamilya ay napuno ng katuwaan, tawanan, at ngiti sa kanilang mga mukha.

Malaking papel ang naidudulot ng magkakaibang karanasan sa buhay para sa paghubog ng personalidad. Sa pamamagitan nito, nasusuportahan ng Red Cross ang panlipunan at emosyonal na katatagan ng mga naghihikahos na pamilya na walang pagkakataong maranasan itong mga aktibidad. At higit sa lahat, nakakatulong ito sa pag-usbong ng kaisipan ng mga bata, upang tulungan silang makawala sa siklo ng henerasyonal na kahirapan.

Tulad ng Singapore Red Cross, naniniwala kami na walang dapat magdusa. Determinado ang XM sa patuloy na pagsuporta sa mga proyekto at organisasyon na lumalaban sa kahirapan, gutom, at iba pang panlipunang problema sa buong mundo.

Malalaman mo pa ang mga proyekto at misyon ng Singapore Red Cross sa kanilang website o makakapag-donate ka dito.