Pagtulong ng XM sa mga Batang Refugee sa Cyprus

Ipinaskil Setyembre 14, 2022 ng 8:21 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Nagbigay ang XM ng mga pangunahing pangangailangan sa daan-daang batang refugee na walang kasama at kasalukuyang naninirahan sa Pournara Reception Centre na para sa mga naghahanap ng asylum sa Cyprus.

Ang centre sa Pournara ay nagsisilbi bilang kauna-unahang lugar kung saan sinasalubong at inirerehistro ang mga refugee na dumating sa Cyprus. Napwersa silang lisanin ang kanilang mga tirahan para makaligtas sa sakuna at makaiwas sa panganib. Marami rito ang mga ulila at kinailangang iwanan ang kanilang mga pamilya.

Para sa mga batang refugee, karaniwang mahirap makakuha ng mga pangunahing pangangailangan. Kapos ang mga salawal, sapatos, at medyas ng mga kabataang mula 15 hanggang 18 taong gulang na kasalukuyang nanunuluyan sa centre.

Kailangan ng suporta ng mahigit 700 batang refugee na naninirahan sa iba’t-ibang asylum sa isla. Isa sa mga prayoridad ng aming corporate social responsibility ang pakikipagtulungan sa mga organisasyon na tumutulong bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanila.