Pagtulong ng XM sa mga Ulilang Bata sa Malaysia

Ipinaskil Setyembre 16, 2022 ng 8:06 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Nagbigay ng donasyon kamakailan ang XM sa OrphanCare Foundation sa Malaysia para suportahan ang espesyal nilang programa na nagbibigay ng bagong tahanan sa mga batang inabandona ng kanilang mga pamilya.

Itinatag noong 2008 ang organisasyon bilang tugon sa dumaraming bilang ng mga inabandonang bata. Layunin nilang makapagbigay ng ligtas at kumakalingang kapaligiran at mapabuti ang kapakanan ng mga bata sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa isang mapagmahal na pamilya. Ultimong layunin nila ang siguruhin ang kinabukasan ng mga bata sa pamamagitan ng permanenteng pag-ampon ng isang pamilya.

Kung wala ang pagsisikap ng OrphanCare, marami sa mga inabandonang batang ito ang mauuwi sa mga institusyon. Naniniwala kami na kailangan ng bawat bata ang isang mapagmahal na tahanan at humahanga kami sa pagsisikap nitong organisasyon. Para suportahan ang 10 sa mga batang tinutulungan ng OrphanCare na manirahan sa bago nilang pamilya, binigyan namin sila ng mga pangunahing pangangailangan. Kabilang dito ang pagbabayad sa bilihin ng kanilang bagong pamilya, bill sa utility, transportasyon papuntang paaralan, at matrikula sa eskwela.

Kung gusto mo ring suportahan ang OrphanCare at tulungan ang mga batang nangangailangan ng bagong tahanan, bisitahin ang website ng organisasyon.