Tulong ng XM sa mga may Kapansanan sa Pakistan

Ipinaskil Agosto 22, 2022 ng 1:07 PM GMT. Magbasa Pa Balita

Nagbigay ng donasyon ang XM sa Dar ul Sukun, isang organisasyon para sa mga batang may matinding kapansanan sa Karachi, Pakistan. Nagbibigay ito ng pagkalinga, edukasyon, pakikiisa sa komunidad, pasilidad sa sports, pati na ng tirahan sa mga batang may kumplikadong pisikal at intelektwal na kapansanan.

Nangangailangan ng dagdag na aruga ang mga batang ito para mamuhay nang marangal. Nagbigay kami ng pagkain, laruan, at edukasyonal na materyales dahil habang-buhay ang epekto ng kalidad ng sustansya at pag-aaral sa ganitong edad. Binisita din ng XM ang sentro at lumahok sa ilang mga aktibidad.

Tulad ng lahat ng empleyado at volunteer sa Dar ul Sukun, naniniwala kami na ang bawat isang indibidwal ay dapat ituring bilang mahalagang miyembro ng lipunan na may kakayahang mag-ambag. Patuloy na susuportahan ng XM ang mga batang nangangailangan sa pamamagitan ng mga aktibidad sa CSR para tulungan silang maabot ang kanilang buong potensyal.

Malalaman mo ang mga proyekto ng Dar ul Sukun para sa mga kapus-palad na may iba’t-ibang edad, makakapagbigay ng mga pangangailangan, o makakapag-sponsor ng bata sa kanilang website.