Pagtulong ng XM sa UNHCR at mga Batang Refugee

Ipinaskil Setyembre 13, 2022 ng 8:55 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Patuloy na nakikipagtulungan ang XM sa UNHCR para suportahan ang National Emergency Response Mechanism (NERM) na nagbibigay proteksyon sa mga walang kasamang batang refugee sa Greece. Nitong Marso 2022, mahigit 6,000 bata ang pumasok ng Greece dahil sa krisis sa Ukraine, kaya naman mas mahalaga ngayon ang pagsisikap na ginagawa ng NERM.

Nagbibigay ang NERM ng 24/7 na hotline sa telepono na nakakatanggap ng impormasyon tungkol sa mga batang walang kasama na naninirahan sa delikadong kondisyon. Magagamit ito sa iba’t-ibang wika tulad ng Ukrainian at Russian.

Pagkatapos mahagilap ang isang bata, pupuntahan siya ng pangkat para bigyan ng pagkain, medikal na atensyon, at iba pang tulong na kinakailangan. Dadalhin ang bata sa isang emergency shelter hanggang 3 linggo, kung saan gagawa ang mga social worker ng plano na angkop sa kanyang kalagayan. Pagkatapos nito, ililipat siya sa mas pangmatagalang tirahan kung saan sisikaping abutin ang mga naturang plano.

Patuloy na sinusuportahan ng XM itong mahalagang serbisyo sa pamamagitan ng mga donasyon, dahil bahagi ng kanilang misyon ang gawing mas magandang lugar ang mundo para sa mga napilitang lumikas ng kanilang tahanan.

Para magbasa pa tungkol sa ginagawa ng UNHCR sa Greece at Ukraine o para makapagbigay ng donasyon, bisitahin ang kanilang website.