XM Ginunita ang Buwan ng mga Kababaihan

Ipinaskil Setyembre 29, 2022 ng 10:03 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Para gunitain ang Buwan ng mga Kababaihan nitong Agosto, ipinagpatuloy namin ang pakikipag-ugnayan sa Reach for a Dream upang tulungan ang dalawang batang babae na sina Anna at Musa.

Nagbibigay ng kontribusyon ang XM buwan-buwan sa Reach for a Dream Foundation upang tuparin ang pangarap ng mga bata sa South Africa na namumuhay nang may karamdaman.

Isa itong pagkakataon na tinangkilik ng aming mga babaeng empleyado para suportahan ang mga batang babae na napiling makakuha ng regalo. Layunin nitong ipakita sa kanila na pwedeng matupad ang hinihiling ng kanilang damdamin, at bigyan sila ng inspirasyon na bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang sarili.

Nakipagkita kami kina Musa at Anna, at tinanong namin sila kung sino ang gusto nilang maging paglaki, at ano ang makakapagpasaya sa kanilang araw.

Musa, 16 taong gulang

Kitang-kita na si Musa ay isang matapang na dalagita kahit na bumalik ang kanyang leukemia. Gusto niyang pumapasok sa eskwela at pangarap niyang maging doktor balang araw dahil mahilig siyang tumulong sa kapwa. Dati na niyang gustong magkaroon ng laptop para sa mga takdang-aralin at para makatulong ito sa kanyang pag-aaral. Alam naming mahilig maglaro at magpalipas ng oras sa Grand West si Musa, kaya inanyayahan namin siyang makipagkita doon.

Nakipagkita siya sa XM kasama ng kanyang ina at dalawang kapatid. Tuwang-tuwa silang naglaro at kumain ng pananghalian sa paboritong kainan ni Musa. Gulat na gulat si Musa at nalula noong ibinigay namin ang aming regalo na bagong laptop dahil dati na niya itong pinapangarap. Lubos siyang nagpapasalamat pati na ang kanyang pamilya sa ginawa ng Reach for a Dream at ng XM.

Anna, 10 taong gulang

Si Anna ay isang masiglang 10 taong gulang na mayroong Fanconi anaemia. Mahilig siyang manood ng TV at mga pelikula tungkol sa karate, at nakikita niya ang kanyang sarili balang araw na nagtuturo sa silid-aralan na puno ng mga batang tulad niya. Nakipagkita kami kay Anna at kanyang pamilya sa Canal Walk para maglibang sa arcade. Halatang-halata ang pagkagalak ni Anna buong araw, lalo na sa karera ng kotse at laro sa pagsasayaw. Tinuruan din niya kami ng mga bagong sayaw na ‘di na namin mahintay na masubukan!

Ibinigay namin sa kanya ang mga napanalunang tiket para mapapalitan ito ng kendi. Habang kumakain siya at ang kanyang pamilya ng donut, sinorpresa namin siya ng mobile phone na dati na niyang pinapangarap. Sa sobrang gulat ni Anna, nakalimutan niyang magsalita sa loob ng isang buong minuto. Punong-puno ng tuwa ang kanyang mata at ito ang rason kung bakit napakasarap sa pakiramdam na tumulong sa mga nangangailangan. Palaging mananatili sa aming isipan ang napakaganda niyang ngiti.

Ang kontribusyon namin sa Reach for a Dream Foundation sa South Africa ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba na tumulong sa iba’t-ibang panig ng mundo hangga’t makakaya.

Kung gusto mo ring tumupad ng mga pangarap at tulungan ang iba pang mga batang babae na namumuhay nang may karamdaman, bisitahin ang website ng Reach for a Dream.