Nag-organisa ang XM ng Kawanggawa Katuwang ng NASOM sa Malaysia

Nakapaskel Nobyembre 28, 2019 ng 9:08 am GMT. Magbasa Pa Balita

Walang kinikilalang hangganan ang kawanggawa, maging ang pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mga taong naghihikahos dahil sa matinding kapansanan. Noong Nobyembre 21, nag-organisa ng kawanggawa ang mga dedikado naming kinatawan, katuwang ng NASOM (The National Autism Society of Malaysia) para sa layuning mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga batang autistic.

Tinatayang isa sa bawat 160 bata sa buong mundo ang dumadanas ng autism spectrum disorder, isang kapansanan na maaring magtakda ng malaking limitasyon para mamuhay nang nakapag-iisa. Sa pagtatangkang makatulong sa marangal na misyon nitong non-profit na organisasyon sa Kuala Lumpur na kumakatawan sa kapakanan ng mga batang autistic, binisita ito ng XM para makapagbigay ng donasyon.

Sa kawanggawang ito, nagbigay ang XM na iba’t-ibang kagamitan sa NASOM para makatulong sa mga programang may kinalaman sa pamamahay, indibidwal na edukasyon at hanapbuhay, na idinisenyo para matulungan ang mga batang autistic na 13 taong gulang pataas, upang mapahusay ang kanilang kaalaman sa komunikasyon at pagkatuto. Mula sa mga kagamitang pangkusina hanggang sa mga gamit sa pag-aaral, ang donasyon ng XM ay binuo ng iba’t-ibang bagay na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga bata at kanilang mga tagapangalaga.

Ang pagpapalipas ng araw katuwang ng ilan sa mga batang sinusuportahan ng NASOM at kanilang mga kamag-anak ay isang kaantig-antig na karanasan, at nakapagbigay din ito ng katiyakan na ang bawat pagtatangkang tumulong ay nakakapagbukas ng bagong oportunidad sa mga nangangailangan.