Napanalunan ng XM ang Silver Award sa Cyprus HR Awards 2020

Ipinaskil Abril 13, 2021 ng 9:59 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Ipinagmamalaki naming ibalita na noong Lunes, Marso 8, 2021, ipinresenta sa amin ng Cyprus HR Awards 2020 ang Silver Award para sa kategoryang Pagkilos ng HR ngayong may Covid-19 – Negosyo tulad ng Dati, sa ‘Di Karaniwang 2020 bilang pagkilala sa mga makabago naming kasanayan sa HR ngayong may pandemya.

Simula Marso 2020, matagumpay kaming nakagawa ng mabilis at maayos na tugon para sa aming mga departamento at pangkat sa lahat ng lungsod at bansa kung saan kami nagpapatakbo, upang masiguro ang kaligtasan ng aming mga tauhan at ang matagumpay na pagpapatuloy ng aming negosyo. Sa loob ng mahigit 1 taon, ligtas nang nagtatrabaho mula sa kani-kanilang mga tahanan ang mga tauhan ng XM habang hinihimok at tinatamasa ang tagumpay at paglago nito.

Matagumpay naming nabago ang aming mga kasanayan sa HR para suportahan ang pagtatrabaho mula sa bahay. Itinuring namin itong bagong pangyayari bilang isang kapana-panabik na proyekto at matagumpay naming naipatupad ang pagkilos ng HR ngayong may Covid-19, na naglalaman ng mga sumusunod na hakbang:

  • Pagpapatupad at pagsubaybay ng mga gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan
  • Pag-set up ng imprastraktura para sa pagtatrabaho mula sa bahay
  • Pagkakaroon ng madalas na pormal at impormal na komunikasyon
  • Pagsasagawa ng malayuang pag-recruit, pagpili at pagtanggap ng mga empleyado
  • Pag-aalok ng mas marami pang interbensyon sa e-learning
  • Pagpapanatili ng sigla sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kapakanan ng mga empleyado at pagdadagdag ng kanilang suweldo at benepisyo
  • Ang Cyprus HR Awards 2020 ay inorganisa ng BOUSSIAS Cyprus para mapataas ang kamalayan tungkol sa mga makabagong aksyon at kasanayan na ginagawa ng mga organisasyon sa Cyprus para harapin ang mga pagsubok na dulot ng pandemyang Covid-19.

    Sa kabila ng lahat mula dito sa XM, pinasasalamatan namin ang Cyprus HR Awards 2020 para sa kanilang pagkilala at paggawad sa amin ng Silver Award sa kategoryang Pagkilos ng HR ngayong may Covid-19 – Negosyo tulad ng Dati, sa ‘Di Karaniwang 2020.