Ayuda ng XM sa Edukasyon ng Kabataan sa Vietnam

Ipinaskil Oktubre 31, 2022 ng 12:05 PM GMT. Magbasa Pa Balita

Nagbigay ng donasyon kamakailan ang XM sa Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA) sa Vietnam para bigyan ang mga kapus-palad na bata ng de-kalidad na edukasyon, anuman ang kinatatayuan nila sa buhay.

Maraming bata sa Vietnam ang naninirahan sa lansangan, iniisip kung saan manggagaling ang susunod nilang makakain, naghahanap ng kanlungan palayo sa mga mapang-abusong magulang, at namumuhay nang may pisikal at mental na kapansanan. Gusto lang nila ng tiyak na kaligtasan, mahigpit na yakap, at pagkakataong magkaroon ng mas magandang kinabukasan.

Nag-aalok ang HCWA ng proteksyon, edukasyon, at suporta na lubhang kinakailangan ng mga bata. Tinatanggal nito ang hadlang para makakuha sila ng edukasyon at tulungan silang makaahon at lumaki bilang mamamayan na may ambag sa lipunan.

Ang donasyon namin ay magbibigay ng scholarship sa 10 estudyante na kinukupkop nitong organisasyon, para masigurong ipagpapatuloy nila ang edukasyon sa paaralan. Mapupunta rin ito sa pagsagot sa pamasahe ng mga boluntaryo na nagtatrabaho nang husto para baguhin ang buhay ng mga bata.

Itinatag mahigit 30 taon na ang nakalilipas, ang HCWA ay isang non-profit na organisasyon na nagbibigay ng suporta sa mga batang nanganganib sa pananamantala, sekswal na pang-aabuso at child labor, pagkalulong sa droga, at sakit tulad ng HIV/AIDS. Natulungan na nila ang mahigit 300,000 bata na bumalik nang matiwasay sa lipunan, kung saan nabigyan sila ng kinakailangang pundasyon para mamuhay nang marangal.

Dahil sa magkaparehong layunin na makabuo ng lipunan kung saan sumusulong ang mga bata, sentro ng aming programa ang pagsuporta sa mga organisasyon na kumakalinga sa mga naghihikahos. Ngayong taon, sinuportahan din namin ang organisasyon na saigonchildren sa Vietnam sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit pang-eskwela para sa mga batang nangangailangan.

Magbasa pa tungkol sa pagtulong ng HCWA sa mga nanganganib na bata at mag-ambag sa kanilang mga pagsisikap dito.