Sinusuportahan ng XM ang pagsisikap ng UNICEF na makapaghatid ng 2 bilyong bakuna sa Covid-19

Ipinaskil Mayo 13, 2021 ng 9:21 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Nagbigay ng donasyon ang XM sa UNICEF bilang pagsuporta sa kanilang pagsisikap na makapaghatid ng dalawang bilyong bakuna sa Covid-19 para sa mga health workers at pinaka-nangangailangang tao sa planeta. Misyon ng UNICEF ang isang malawakang proyekto sa pag-supply na binubuo ng pagbili, paghahatid at pagbibigay ng bakuna sa mga pinakaliblib na lugar sa mundo.

Ang Covid-19 ay ang pinakamalaking krisis sa mundo mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, at kailangan ngayon ng labis na pagsisikap para mapababa ang pinsala na idinudulot nito. Kaya naman humihingi ang UNICEF ng donasyon para sa kanilang misyon na TUMULONG SA PAGHAHATID NG KASAYSAYAN. Nakapag-invest na ito ng imprastraktura para masiguro na ang mga bakuna ay ligtas na nakaimbak gamit ang mga pasilidad sa cold storage. Tinuturuan din ng organisasyon ang mga health workers kung paano bakunahan ang kanilang komunidad.

Ang mga inisyatiba ng XM sa pagtulong sa lipunan ay konektado sa layunin nitong maging mas magandang lugar ang mundo. Sinusuportahan namin ang maraming organisasyon sa buong daigdig na may layuning makatulong o mapabuti ang buhay ng mga kapus-palad at nangangailangan, at gusto naming makapagbigay ng patas na oportunidad hangga’t maaari.

Para magbasa pa tungkol sa proyekto ng UNICEF na TUMULONG SA PAGHAHATID NG KASAYSAYAN at makapagbigay ng donasyon sa kanilang website, mag-click dito.