Nakipagtulungan ang XM sa Charity Right Malaysia

Ipinaskil Abril 23, 2024 ng 9:47 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Para samantalahin ang resources at husay nito, nakipagsanib-pwersa ang XM sa Charity Right Malaysia para tulungan ang mga may kapansanang estudyante sa Kalumpang, Selangor. Ang inisyatibang ito, na nasa ilalim ng CSR na Kawanggawa sa Ramadan, ay nagpapatibay sa dedikasyon ng XM na makagawa ng positibong pagbabago sa mga komunidad.

Sa pakikipagtulungan na ‘to, nagpamahagi ang XM ng pagkain para sa mga may kapansanang mag-aaral nitong Ramadan. Nagbigay kami sa kanila ng mga masustansyang pagkain dahil layunin ng XM na maibsan ang gutom at pagandahin ang kapakanan ng mga estudyante, habang nagiging tapat sa misyon ng Charity Right na iangat ang pamumuhay ng mga mamamayan. Sinisigurado nito na makakatanggap ng masustansyang pagkain ang mga kabataan, na sumasagot sa kritikal nilang pangangailangan at nagpapabuti sa pangkalahatan nilang katayuan sa buhay.

Nagsisilbi ang Charity Right sa mga mahihirap at kapus-palad na komunidad sa buong mundo, kung saan pinapaganda nila ang buhay ng maraming tao. Layunin nilang makapagbigay ng regular at kumpletong tanghalian para sa mga indibidwal at pamilya, upang maibsan ang araw-araw nilang paghihikahos na makakain. Sa tulong nito, may panahon silang abutin ang kanilang pangarap, labanan ang kahirapan, at makamit ang buo nilang potensyal.

Alamin ang tungkol sa Charity Right Malaysia at ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang website sa www.charityright.my.