CADCHF – wybicie istotnego wsparcia

Zamieszczono 28/05/2018 o 09:04 czasu GMT. Dowiedz się więcej Analizy

Notowania pary walutowej CADCHF dotarły w tym miesiącu do kluczowej strefy podaży w obrębie 0.7880. Dodatkowo strefa ta obejmuje tegoroczne maksima.

Jak widać na wykresie dziennym poniżej, kurs zareagował na strefę oporu i cofnął się do wsparcia blisko 0.7710. Wsparcie to zostało przetestowane w minioną środę, a w rezultacie utworzył się popytowy pin bar, który mógł wskazywać na respektowanie tego poziomu.

Jednak w kolejnych dniach niedźwiedzie uzyskały przewagę na tym rynku i popytowy pin bar został zanegowany, a kurs zamknął tydzień w okolicach kolejnego wsparcia na 0.7620.

Dodatkowo patrząc na wykres 4-godzinnym widzimy, że po odbiciu od strefy podaży wspomnianej na wstępie, notowania rysują dołki i szczyty na coraz niższych poziomach, co wskazuje na trend spadkowy. W krótkim terminie można zatem rozglądać się za okazjami do sprzedaży. Jeśli natomiast niedźwiedziom uda się pokonać wsparcie na 0.7620, otworzą sobie tym drogę do kolejnego kluczowego obszaru blisko 0.7425.