EBC pozostawia bez zmian stopy procentowe. Utrzyma też obecne tempo zakupów aktywów


comparic, Badania inwestycyjne XM

W czwartek, 22 lipca 2021 roku, Europejski Bank Centralny (EBC) po posiedzeniu Rady Prezesów, zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zgodnie z rynkowymi założeniami. Utrzymano również wielkość programów PEPP (1850 mld EUR) oraz APP (20 mld EUR miesięcznie). Nadzwyczajny program zakupów ma być prowadzony, co najmniej do marca 2022 r.

Podczas ostatniego przeglądu strategii, Rada Prezesów uzgodniła symetryczny cel inflacyjny na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Podstawowe stopy procentowe EBC od jakiegoś czasu znajdują się w pobliżu dolnej granicy, a średnioterminowe perspektywy inflacji są nadal znacznie poniżej celu Rady Prezesów. W tych warunkach Rada Prezesów zrewidowała dziś swoje prognozy dotyczące stóp procentowych. Uczyniła to, aby podkreślić swoje zobowiązanie do utrzymania trwale akomodacyjnego nastawienia w polityce pieniężnej do osiągnięcia celu inflacyjnego.

— Wspierając swój symetryczny dwuprocentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc. na długo przed końcem w horyzoncie projekcji i trwale do końca horyzontu projekcji, i ocenia, że ​​odnotowany postęp inflacji bazowej jest wystarczająco zaawansowany, aby odpowiadał stabilizacji inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu – czytamy w oświadczeniu EBC.

Po potwierdzeniu swojej czerwcowej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji, Rada Prezesów nadal oczekuje, że zakupy w ramach pandemicznego programu zakupów awaryjnych (OIPE) w bieżącym kwartale będą realizowane w znacznie szybszym tempie niż w pierwszych miesiącach roku.

Decydenci z EBC potwierdzili również inne środki wspierające ich mandat w zakresie stabilności cen, a mianowicie poziom podstawowych stóp procentowych EBC, zakupy w ramach programu skupu aktywów (APP), politykę reinwestycji i długoterminowe operacje refinansujące.