EURUSD – test lokalnego wsparcia

Zamieszczono 03/08/2018 o 05:51 czasu GMT. Dowiedz się więcej Analizy

Spoglądając na notowania pary walutowej EURUSD zauważymy, że po dość dynamicznych spadkach z drugiej połowi kwietnia i maja br., od ponad dwóch miesięcy kurs porusza się w trendzie horyzontalnym, którego górne ograniczenie znajduje się w okolicy mierzenia 38.2% korekty Fibonacciego z w/w spadków.

Biorąc pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe wybicie dołem i kontynuacja spadków. Warto jednak zwrócić uwagę, że rynek w dalszym ciągu nie przetestował jednak od dołu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) w okolicy poziomu 1.2070 i mierzenia 61.8% korekty Fibonacciego.

Te dwa sprzeczne ze sobą sygnały sprawiają, że w chwili obecnej ciężko nawet spekulować, w którą stronę rynek mógłby wybić z obecnego boxu.

Spoglądając na interwał 4-godzinowy zauważymy, że na skutek trwających od wtorku spadków kurs osunął się w okolice poziomu 1.1580. Jeżeli w najbliższym czasie pojawi się silna reakcja popytowa mogąca odrzucić obecnie testowaną strefę, wówczas spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty wzrostowej, w skutek której mogłoby dojść do re-testu pokonanego wczoraj wsparcia (teraz oporu) w okolicy 1.1625.

Jeżeli jednak tak się nie stanie i obecnie testowane wsparcie zostanie pokonane, wówczas potencjalne spadki mogłyby być kontynuowane nawet w okolice poziomu 1.1520 tj. dolnego ograniczenia konsolidacji i interwału dziennego.