Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty uwierzytelniające

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

Jakie dokumenty uwierzytelniające muszę dostarczyć, jeśli chcę zostać Waszym klientem?

 • Kolorową kopię ważnego paszportu lub innego oficjalnego dokumentu tożsamości wydanego przez organy państwowe (np. prawo jazdy, dowód osobisty, itd.). Dokument tożsamości musi zawierać imię i nazwisko klienta, datę wydania lub wygaśnięcia ważności, miejsce i datę urodzenia klienta lub numer identyfikacji podatkowej oraz podpis klienta.
 • Aktualny rachunek za korzystanie z mediów (np. za elektryczność, gaz, wodę, telefon, ogrzewanie, internet i/lub telewizję) z datą z ostatnich 6 miesięcy potwierdzający adres zamieszkania.

Dlaczego muszę dostarczyć swoje dokumenty w celu zatwierdzenia konta?

Jako firma prowadząca działalność nadzorowaną, działamy zgodnie z procedurami opracowanymi w celu zapewnienia zgodności z wymogami nałożonymi przez główny organ regulacyjny, CySEC. Procedury te obejmują zebranie odpowiedniej dokumentacji od naszych Klientów zgodnie z polityką Poznaj Swojego Klienta (Know Your Client, KYC), w tym ważnego dowodu tożsamości oraz aktualnego (z datą z ostatnich 6 miesięcy) rachunku za korzystanie z mediów lub wyciągu z konta bankowego, potwierdzających adres zamieszkania podany przez klienta przy rejestracji.

Czy muszę ponownie przesyłać dokumenty, jeśli otworzę nowe konto transakcyjne, a moje pierwsze konto jest już uwierzytelnione?

Nie, Twoje nowe konto zostanie uwierzytelnione automatycznie, o ile zostało zarejestrowane przy użyciu tych samych danych osobowych/ kontaktowych, jak poprzednie konto.

Czy mogę zaktualizować moje dane?

Jeśli chcesz zaktualizować swój adres e-mail, wyślij w tym celu e-mail na adres validations@xm.com z adresu e-mail, który podałeś/-aś przy rejestracji.

Jeżeli chcesz zaktualizować swój adres zamieszkania, wyślij na adres validations@xm.com ze swojego zarejestrowanego u nas adresu e-mail potwierdzenie miejsca zamieszkania (pochodzące maksymalnie sprzed 6 miesięcy) potwierdzające ten adres w Strefie Inwestora .

Konta transakcyjne

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

Jak mogę założyć konto transakcyjne?

To proste i szybkie. Kliknij Załóż konto rzeczywiste, wypełnij formularz i po jego uzupełnieniu otrzymasz e-mail z danymi do logowania, których możesz użyć, aby zalogować się do naszej bezpiecznej Strefy Inwestora. Tu będziesz mógł/a zasilić swoje konto transakcyjne klikając na zakładkę Depozyty w menu głównym. Jeśli jesteś już posiadaczem XM Konta Rzeczywistego, możesz otworzyć dodatkowe konto w Strefie Inwestora.

Jak długo trwa założenie konta transakcyjnego?

Jeśli wpiszesz wszystkie dane prawidłowo, zajmuje to mniej niż pięć minut.

Jak mogę zacząć przeprowadzać transakcje?

Jeśli otworzyłeś/-aś już konto transakcyjne, otrzymałeś/-aś dane do logowania e-mailem, przesłałeś/-aś kopie dokumentów tożsamości w celu uwierzytelnienia konta oraz dokonałeś/-aś depozytu, kolejnym krokiem jest pobranie platformy transakcyjnej wybranej przez siebie.

Szczegółowe informacje na temat naszych platform transakcyjnych znajdziesz tutaj.

Jakie typy kont transakcyjnych oferujecie?

Oferujemy następujące rodzaje kont transakcyjnych:

MICRO: 1 mikrolot to 1000 jednostek waluty bazowej
STANDARD: 1 standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej
ZERO: 1 standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej

Dowiedz się więcej klikając tutaj.

W jaki sposób mogę podłączyć moje konto transakcyjne XM do konta partnera afiliacyjnego / pośrednika finansowego?

Najpierw należy wyczyścić pliki cookie przeglądarki oraz pamięć podręczną. Aby podłączyć Twoje konto transakcyjne XM do konta partnera afiliacyjnego / pośrednika finansowego, należy założyć konto poprzez kliknięcie unikalnego linka od danego partnera afiliacyjnego / pośrednika, co automatycznie przekieruje Cię do formularza rejestracyjnego konta XM.

Jeżeli posiadasz już konto transakcyjne XM, ale chcesz podłączyć je do partnera afiliacyjnego / pośrednika, musisz wykonać dokładnie takie same kroki: kliknij unikalny link danego partnera/pośrednika, który przekieruje Cię do XM, gdzie musisz zalogować się do Strefy Inwestora XM i otworzyć dodatkowe konto transakcyjne XM. Aby upewnić się, że nowo otwarte konto transakcyjne jest połączone z danym partnerem/pośrednikiem, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim partnerem, podając mu numer Twojego konta transakcyjnego.

Ile wynosi minimalna kwota depozytu/wypłaty środków dla konta transakcyjnego?

Jest to 5 $ dla kont MICRO, STANDARD i ZERO.

Czy oferujecie konto w centach? Czy depozyt jest widoczny w centach?

Oferujemy konta transakcyjne MICRO, gdzie 1 mikro lot (pips) jest równy 10 centom amerykańskim. Depozyt jest jednak zawsze widoczny w kwocie rzeczywistej, np. jeśli zdeponujesz 100 USD, saldo Twojego konta transakcyjnego wyniesie 100 USD.

Czy oferujecie konta MINI?

XM oferuje konta MICRO i STANDARD. Można jednak przeprowadzać transakcje mini lotami (10 000 jednostek) poprzez zredukowanie swojego standardowego wolumenu do 0,1 (0,1 x 100 000 jednostek = 10 000 jednostek) lub poprzez zwiększenie swojego wolumenu transakcyjnego do 10 mikro lotów (10 x 1 000 jednostek = 10 000 jednostek) na koncie typu micro.

Czy oferujecie konta NANO?

XM oferuje konta MICRO i STANDARD, można jednak uzyskać rozmiar transakcyjny nano lota (100 jednostek) poprzez zredukowanie swojego wolumenu transakcyjnego do 0,1 na koncie micro (1 mikro lot = 1000 jednostek).

Czy oferujecie konta islamskie?

Tak. Możesz zgłosić życzenie założenia konta w systemie swap-free postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi tutaj.

Czy oferujecie konta korporacyjne?

Nie.

Jak długo mogę korzystać z konta demo?

W XM konta demo nie mają daty wygaśnięcia, co oznacza, że możesz z nich korzystać bez ograniczeń. Konta demo, które pozostają nieaktywne przez ponad 90 dni od daty ostatniego logowania, są zamykane. Możesz jednak w każdej chwili otworzyć nowe konto demo. Pamiętaj, że maksymalna dozwolona liczba aktywnych kont demo na osobę wynosi 5.

Czy można stracić więcej pieniędzy niż zdeponowana kwota?

Nie, nie można stracić więcej niż kwota, którą zdeponowałeś/-aś. Jeśli poślizg danej pary walutowej spowoduje ujemne saldo, zostanie ono automatycznie zresetowane przy Twoim kolejnym depozycie.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

XM jest obsługiwana przez Trading Point of Financial Instruments Ltd, co zapewnia bezpieczeństwo środków oraz ochronę klientów na mocy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)). Tym samym środki podjęte przez XM są następujące:

 • Segregacja środków klientów

Środki klientów są przelewane na segregowane konta bankowe klienta Firmy. Środki te są pozabilansowe i nie mogą być wykorzystywane do wypłat dla wierzycieli w mało prawdopodobnym przypadku upadłości Firmy.

 • Konta bankowe

Posiadamy rachunki operacyjne oraz rachunki klientów w renomowanych instytucjach bankowych UE.

 • Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów (ICF)

Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów gwarantuje, że Firma wypłaci rekompensatę wszystkim klientom w mało prawdopodobnym przypadku ogłoszenia upadłości Firmy lub zawieszenia jej usług. Wysokość rekompensaty będzie zależała od przeważającego poziomu roszczeń klientów.

 • Nadzór przez organ regulacyjny

Jako nadzorowany usługodawca finansowy, jesteśmy zobowiązani spełniać surowe wymagania finansowe, w tym comiesięczne przedstawianie sprawozdań finansowych naszemu głównemu organowi regulacyjnemu, CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), czyli Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Dlatego też prawo nakłada na nas obowiązek utrzymywania płynnego kapitału na poziomie zapewniającym pokrycie wpłat naszych klientów, ewentualnych wahań w pozycjach walutowych Firmy oraz nierozliczonych kosztów. Nasz organ regulacyjny jest informowany o wszelkich deficytach w szczegółowym audycie przedstawianym każdego roku przez niezależnego wewnętrznego audytora.

Jak mogę zobaczyć wykresy?

Kliknij prawym przyciskiem myszy na którykolwiek z symboli w Market Watch (Obserwacja rynku), który chcesz zobaczyć i wybierz opcję Chart Window (Okno Wykresów). Opcjonalnie możesz przeciągnąć którykolwiek z symboli na okno wykresu.

Jakie spready oferujecie?

Oferujemy różne spready, które mogą zaczynać się już od 0 pipsa. Nie stosujemy rekwotowań: nasi Klienci otrzymują bezpośrednio cenę rynkową, jaką dostaje nasz system. Możesz przeczytać więcej o naszych spreadach i warunkach tutaj.

Czy dopuszczacie inwestowanie w oparciu o wiadomości?

Tak.

Jaką dźwignię oferujecie?

Oferujemy dźwignię od 1:1 do 888:1. Wysokość dźwigni zależy od kapitału własnego, przeczytaj więcej na ten temat tutaj.

Jaki jest wasz margines/poziom marginesu/wolny margines?

Margines to wymagana kwota w walucie bazowej konta transakcyjnego potrzebna do otwarcia lub utrzymania pozycji. Przeprowadzając transakcje na Forex Wymagany/Wykorzystany Margines dla konkretnej pozycji = Liczba lotów * Wielkość kontraktu / Dźwignia. Tutaj wynik jest zazwyczaj obliczany w pierwszej walucie pary walutowej transakcji, a następnie przeliczany na walutę bazową Twojego konta transakcyjnego, co zostanie wyświetlone cyfrowo na Twojej platformie MT4 lub innej platformie transakcyjnej.

Wymóg marginesu dla złota i srebra obliczany jest w następujący sposób: Liczba lotów * Wielkość kontraktu * Cena rynkowa / Dźwignia. Wynik będzie ukazany w USD, a następnie przeliczony na walutę bazową Twojego konta transakcyjnego (w przypadku, jeśli jest ona inna od USD).

Wymóg marginesu dla kontraktów CFD obliczany jest następująco: Liczba lotów * Wielkość kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu. Wynik będzie ukazany w USD, a następnie przeliczony na walutę bazową Twojego konta transakcyjnego (w przypadku, jeśli jest ona inna od USD). Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Poziom marginesu jest obliczany według wzoru Kapitał/Margines * 100%.

Wolny margines to Twój kapitał minus margines. Oznacza to dostępne środki, z których korzystasz w celu otwarcia nowych pozycji lub utrzymania obecnych pozycji.

W jaki sposób mogę obliczyć margines?

Wzór na obliczenie marginesu dla instrumentów forex wygląda następująco:

(Loty * wielkość kontraktu / dźwignia), gdzie wynikiem jest zawsze kwota w walucie głównej symbolu.

Dla kont STANDARD wielkość kontraktu dla wszystkich instrumentów forex wynosi 100 000 jednostek. Dla kont MICRO wielkość kontraktu dla wszystkich instrumentów forex wynosi 1 000 jednostek.

Na przykład: jeśli walutą bazową dla Twojego konta transakcyjnego jest USD, Twoja dźwignia wynosi 1:30 i przedmiotem obrotu jest 1 lot EURUSD, margines zostanie obliczony w następujący sposób:

(1 * 100 000/30) = 3 333 Euro

Euro jest główną walutą symbolu EURUSD i, ponieważ walutą Twojego konta jest USD, system automatycznie przelicza 3 333 EURO na USD po obowiązującym kursie.

Jaki jest wzór na margines dla złota/srebra?

Wzór na margines złoto/srebro to loty * wielkość kontraktu * cena rynkowa/ dźwignia.

Jaki jest margines dla kontraktów CFD?

Wzór na kalkulację marginesu dla kontraktów CFD to Liczba lotów * Wielkość kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu. Dowiedz się więcej tutaj.

Jak oblicza się swap w parach walutowych (na forex) oraz dla złota/srebra?

O opłatach za swap przeczytasz tutaj.

Wzór na swap dla wszystkich instrumentów forex, w tym złota i srebra, wygląda następująco:

loty * długie lub krótkie pozycje * wielkość punktu

Oto przykład dla pary EUR/USD:

Walutą bazową Klienta jest USD
Zakup 1 lota EUR/USD
Długa = -3,68
Ze względu na to, iż jest to pozycja kupna, system przyjmie kurs swap dla pozycji długiej, który wynosi obecnie -3,68
Wielkość punktu = wielkość kontraktu danego symbolu * minimalna fluktuacja ceny
Wielkość punktu EUR/USD = 100 000 * 0,00001 = 1
Jeśli zastosujemy podane wartości we wzorze, wyniesie to 1 * (-3,68) * 1 = -3,68 USD.
Tak więc dla kupna 1 lota EUR/USD, jeśli pozycja jest pozostawiona na noc, kalkulacja swap dla Klienta wyniesie -3,68 USD.

Oto przykład dla złota:

Walutą bazową Klienta jest USD
Zakup 1 lota złota
Długa= -2,17
Ze względu na to, iż jest to pozycja kupna, system przyjmie punkty dla pozycji długiej, co wynosi obecnie -2,17.
Wielkość punktu = wielkość kontraktu danego symbolu * minimalna fluktuacja ceny
Wielkość punktu złota = 100 * 0,01 = 1
Jeśli zastosujemy podane wartości we wzorze, wyniesie to 1 * (-2,17) * 1 = -2,17 USD.
Tak więc dla 1 lota kupna EUR/USD, jeśli pozycja jest pozostawiona na noc, kalkulacja swap dla Klienta wyniesie -2,17 USD.

Należy zwrócić uwagę, że jeśli walutą bazową konta inwestycyjnego jest EUR, kalkulacja swap zostanie przeliczona z USD na EUR. Wynikiem kalkulacji swap jest zawsze drugorzędna waluta w symbolu, a system przelicza ją na walutę bazową konta transakcyjnego.

Powyższe przykłady mają jedynie charakter orientacyjny i nie przedstawiają aktualnych opłat. Sprawdź aktualne opłaty swap dla instrumentów Forex tutaj oraz dla złota i srebra tutaj.

Otworzyłem/am 0,01 mikro lota i zamknąłem/-am pozycję na moim koncie MICRO, ale nie widzę żadnego zysku. Dlaczego?

Możesz obliczyć swój zysk przy pomocy następującego wzoru:
(Cena otwarcia-cena zamknięcia)*Wielkość kontraktu*Loty

Przykład

Jeśli posiadasz konto MICRO (wielkość kontraktu to 1000) i otworzyłeś/-aś 0,01 lota EUR/USD.
Cena otwarcia = 1,29887, cena zamknięcia = 1,29906
Obliczenie wyglądałoby następująco:
(1,29906-1,29887)*1000*0,01 = 0,0019 USD (wynik jest zawsze podawany w drugiej walucie pary walutowej).
Jak widać, 0,0019 USD to zbyt mały zysk, aby był widoczny na naszej platformie, ponieważ zysk jest widoczny jedynie do dwóch miejsc po przecinku.

Czy dozwolone jest u was skalpowanie?

Tak.

Czym jest stop loss?

Stop loss jest zleceniem zamknięcia otwartej wcześniej pozycji po cenie mniej korzystnej dla klienta od tej, która obowiązywała w momencie składania stop loss. Stop loss to punkt ograniczenia, jaki ustawiasz dla swojego zlecenia. Kiedy punkt ten zostanie osiągnięty, zlecenie zostanie zamknięte. Zwróć uwagę, iż przy składaniu zleceń stop/limit należy pozostawić pewien dystans od obecnej ceny rynkowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat dystansu w punktach dla każdej pary walutowej, sprawdź poziomy limit i stop tutaj.

Korzystanie ze Stop Loss jest pomocne, jeśli chcesz zminimalizować swoje straty, kiedy rynek obraca się przeciwko tobie. Punkty Stop Loss są ustalone zawsze poniżej obowiązującej ceny BID dla transakcji KUPNA lub powyżej obowiązującej ceny ASK dla transakcji SPRZEDAŻY.

Możesz także obejrzeć ten film instruktażowy, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

Czym jest take profit?

Take profit to zlecenie zamknięcia otwartej wcześniej pozycji po cenie bardziej korzystnej dla klienta od tej, która obowiązywała w momencie składania take profit. Kiedy poziom take profit zostanie osiągnięty, zlecenie zostanie zamknięte. Zwróć uwagę, iż przy składaniu zleceń stop/limit należy pozostawić pewien dystans od obecnej ceny rynkowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat dystansu w punktach dla każdej pary walutowej, sprawdź poziomy limit i stop tutaj.

Punkty Take Profit są ustalone zawsze poniżej obowiązującej ceny ASK dla transakcji SPRZEDAŻY lub powyżej obowiązującej ceny BID dla transakcji KUPNA.

Możesz także obejrzeć ten film instruktażowy, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

Czym jest zlecenie ze stopem kroczącym (trailing stop)?

Zlecenie ze stopem kroczącym (trailing stop) to rodzaj zlecenia stop loss. Jest ono ustalone na poziomie procentowym poniżej ceny rynkowej dla pozycji DŁUGICH albo powyżej ceny rynkowej dla pozycji KRÓTKICH. Zwróć uwagę, iż przy składaniu zleceń stop/limit należy pozostawić pewien dystans od obecnej ceny rynkowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat dystansu w punktach dla każdej pary walutowej, sprawdź poziomy limit i stop tutaj.

Możesz także obejrzeć ten film instruktażowy, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

Co oznacza close by?

Funkcja close by (zamknij przez) dostępna na platformach MT4 i MT5 umożliwia jednoczesne zamknięcie dwóch przeciwstawnych pozycji na tym samym instrumencie finansowym i zaoszczędzenie na spreadzie. Zlecenie kupna musi zostać zamknięte przez zlecenie sprzedaży, a zlecenie sprzedaży musi zostać zamknięte przez zleceniekupna.

Co oznacza multiple close by?

Multiple close by (wielokrotne zamknięcie przez) umożliwia zamknięcie więcej niż jednej przeciwstawnej pozycji jednocześnie. Jeżeli masz dwa przeciwstawne zlecenia, możesz skorzystać z jednego z tych zleceń, aby zamknąć drugie, a tym samym zyskać lub stracić różnicę netto.

Gdzie mogę znaleźć sygnały transakcyjne? Jak można je pobrać?

Możesz uzyskać dostęp do sygnałów transakcyjnych w zakładce Sygnały transakcyjne w naszej Strefie Inwestora. W celu pobrania sygnałów transakcyjnych konieczne jest posiadanie uwierzytelnionego konta transakcyjnego.

Jak można obliczyć 1 pips zysku lub straty?

1 pips zysku lub straty jest wyliczany następująco: Kwota Waluty bazowej*Pipsy = Wartość w walucie kwotowanej. Na przykład:
Wartość 1 pipsa w EUR/USD = 1 Lot (100 000 €)*0,0001 = 10 USD
Wartość 1 pipsa w USD/CHF= 1 Lot (100 000 $)*0,0001 = 10 CHF
Wartość 1 pipsa w EUR/JPY = 1 Lot (100 000 €)*0,01 = 1000 JPY

Jaka jest minimalna wielkość lota dla kont MICRO i STANDARD?

Podane poniżej liczby odpowiadają jednej transakcji. Możesz otworzyć nieograniczoną ich liczbę.

Konto STANDARD:

1 lot = 100 000
Minimalny wolumen obrotu = 0,01
Maksymalny wolumen obrotu = 50
Krok transakcyjny = 0,01

Konto MICRO:

1 Lot = 1 000
Minimalny wolumen obrotu = 0.01
Maksymalny wolumen obrotu = 100
Krok transakcyjny = 0.01
Należy zwrócić uwagę, iż minimalna wielkość lota dla transakcji CFD wynosi 1 lot.

Czy zezwalacie na hedging?

Tak. Możesz zabezpieczać swoje pozycje, stosując hedging na koncie transakcyjnym. Hedging ma miejsce, kiedy jednocześnie otwierasz DŁUGĄ i KRÓTKĄ pozycję na tym samym instrumencie.

W przypadku zabezpieczania dla Forex, złota i srebra, pozycje można otwierać, nawet kiedy poziom depozytu zabezpieczającego (marginesu) wynosi poniżej 100%, ponieważ wymóg depozytu zabezpieczającego dla zabezpieczanych pozycji wynosi zero.

W przypadku zabezpieczania wszystkich innych instrumentów, wymóg depozytu zabezpieczającego (marginesu) dla zabezpieczonej pozycji wynosi 50%. Nowe zabezpieczone pozycje można otwierać, jeśli ostateczne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego będą równe lub niższe od całkowitego kapitału na koncie.

Czym jest dźwignia? Jak działa? Dlaczego do wyższej dźwigni wymagana jest mniejsza kwota pieniędzy i czy ryzyko jest wtedy większe?

Dźwignia to Twoje pomnożone saldo. Pozwala Ci otwierać większe pozycje transakcyjne, ponieważ wymagany depozyt zabezpieczający jest zmniejszony w zależności od dźwigni dla instrumentu, na którym chcesz zawrzeć transakcję. Pomimo że z dźwignią można zanotować większy zysk, istnieje także ryzyko odnotowania większej straty, ponieważ otwarte przez Ciebie pozycje będą miały większy wolumen (wielkość w lotach).

Przykład:

Saldo Twojego konta wynosi EUR100

Dźwignia w oparciu o instrument, na którym chcesz zawrzeć transakcję, wynosi 30:1.

Dla Twojego kapitału transakcyjnego oznacza to 30 * EUR100 = EUR3 000 do transakcji (zamiast EUR100).

Czy mogę zmienić swoją dźwignię? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Możesz zmienić dźwignię w zakładce Moje konto klikając opcję Zmień dźwignię w naszej Strefie Inwestora. Ta metoda zmiany dźwigni jest natychmiastowa.

Jaki jest wzór na obliczanie zysku dla kontraktów CFD?

Wzór na kalkulację zysku wygląda następująco:
(Cena zamknięcia-Cena otwarcia)*Loty*Wielkość kontraktu
Wielkość lota jest inna dla każdego kontraktu CFD. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Gdzie są przechowywane moje fundusze?

Wszystkie środki finansowe naszych Klientów są przechowywane w europejskich instytucjach bankowych ze współczynnikiem kapitału tier 1 na kontach specjalnych.

Czy praktykujecie poślizgi cenowe?

Jeśli inwestujesz z nami, poślizgi nie występują prawie nigdy. Jednak w niektórych sytuacjach, szczególnie kiedy publikowane są ważne wiadomości ekonomiczne, wskutek gwałtownego wzrostu/spadku ceny rynkowej Twoje zlecenie może zostać zrealizowane po innym kursie niż ten, po którym je składałeś/-aś.

W XM, Twoje zlecenia są realizowane przy najlepszej dostępnej cenie rynkowej, co może działać na Twoją korzyść.

Więcej informacji na temat XM Polityki Egzekucji znajdziesz tutaj.

Jak mogę się upewnić, że pieniądze na moim koncie transakcyjnym są bezpieczne?

Republika Cypryjska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, co oznacza, że wszystkie firmy inwestycyjne licencjonowane na Cyprze w pełni spełniają przepisy MiFID (Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, ang. Markets in Financial Instruments Directive), które mają zastosowanie do wszystkich 27 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem tego prawa jest zwiększenie i regulacja konkurencji rynkowej oraz ochrony klientów na europejskich rynkach finansowych usług inwestycyjnych. Zgodnie z przepisami MiFID, firmy inwestycyjne powinny również być członkami Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów (Investor's Compensation Fund), który zapewnia ochronę interesów klienta w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa.

Czy mogę otworzyć więcej niż jedno konto inwestycyjne?

Tak, możesz posiadać maksymalnie 8 aktywnych kont transakcyjnych. Wskazane jest użycie tych samych danych osobowych w przypadku wszystkich kont. Dodatkowe konto możesz otworzyć w Strefie Inwestora jednym kliknięciem.

Czy moje konto zostanie zarchiwizowane, jeśli jego saldo wynosi zero?

Konta transakcyjne z zerowym saldem są archiwizowane po upłynięciu okresu 90 dni kalendarzowych. Należy pamiętać, że kiedy konto zostanie zarchiwizowane, nie może ono zostać ponownie otwarte. W przypadku, gdy posiadasz jedynie zarchiwizowane konto i nie posiadasz aktywnych kont do zawierania transakcji, musisz zarejestrować nowe konto transakcyjne tutaj.

Czy istnieje opłata za niekorzystanie z konta?

Konta transakcyjne zostają uznane za nieaktywne ostatniego dnia z 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych, podczas których nie zanotowano na nich aktywności w postaci transakcji/wypłat/depozytów/przelewów wewnętrznych/rejestracji dodatkowych kont transakcyjnych. Wszelkie niewykorzystane premie i punkty XMP zostaną automatycznie usunięte z nieaktywnych kont.

Nieaktywne konta są obciążone opłatą miesięczną w wysokości USD5 lub pełną kwotą dostępnych środków na tych kontach, jeśli wynosi ona poniżej USD5. Jeśli kwota dostępnych środków na koncie transakcyjnym wynosi zero, opłata nie zostanie pobrana.

Czy zamykacie moje otwarte pozycje i złożone zlecenia, kiedy jestem offline?

Otwarte pozycje i zlecenia oczekujące pozostają w systemie nawet, jeśli wylogujesz się z naszej platformy transakcyjnej. To samo dotyczy wszystkich rodzajów zleceń poza zleceniami ze stopem kroczącym (trailing stop). Zlecenia ze stopem kroczącym dezaktywują się, kiedy zamykasz platformę MetaTrader 4, lub się z niej wylogowujesz. Doradcy eksperci (roboty) także stają się nieaktywni, kiedy platforma MetaTrader 4 jest zamknięta lub nie jesteś do niej zalogowany.

Nie mogę zalogować się na moje konto, a muszę zamknąć otwartą pozycję. Co mam robić?

Możesz zamknąć wszelkie otwarte pozycje przez telefon 24 godziny na dobę. Wystarczy w tym celu skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +357 25029933. Zanim rozmowa zostanie przekierowana do dealing roomu w celu realizacji zlecenia, zostaniesz poproszony(-a) o podanie odpowiedzi na kilka pytań bezpieczeństwa w celu uwierzytelnienia Twojego konta.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do mojego raportu transakcyjnego?

Raport o swojej aktywności transakcyjnej możesz wygenerować na platformie MT4/MT5. Wystarczy w tym celu kliknąć prawym przyciskiem "Historię konta" w oknie terminala MT4 (lub "Zestaw narzędzi" na MT5), ustawić okres (np. 1 rok, 1 miesiąc, 1 tydzień) wybierając opcję "Dostostuj okres", a następnie kliknąć prawym przyciskiem "Zapisz raport".

Jaka jest maksymalna suma, którą mogę przeprowadzać transakcje online?

Nie istnieje suma maksymalna, którą możesz przeprowadzać transakcje online, ale funkcjonuje maksymalna suma 50 standardowych lotów, którą możesz przeprowadzać transakcje online po cenach strumieniowych dla kont STANDARD i 100 mikro lotów dla kont MICRO. Maksymalna liczba pozycji otwartych w tym samym czasie dla wszystkich typów kont transakcyjnych wynosi 200.

Jeśli chcesz zainwestować sumę większą niż maksymalne loty na Twoim koncie, możesz podzielić swoją transakcję na mniejsze części.

Dlaczego kursy rolowania są potrajane w środy?

Kiedy składa się zlecenie transakcji na rynku spot forex, faktyczna data waluty jest późniejsza o dwa dni, np. transakcja dokonana w czwartek ma wartość poniedziałku, transakcja dokonana w piątek ma wartość wtorku, itd. W środy kwota rolowania jest potrojona, aby zrekompensować następny weekend (podczas którego rolowanie nie jest naliczane, ponieważ inwestowanie jest zatrzymane w weekendy).

Czy oferujecie szkolenia forex? Jak mogę się nauczyć podstaw inwestowania?

Każdy klient XM ma swojego Osobistego Doradcę Klienta, który nie tylko zapewnia pełne wsparcie techniczne, poprzez chat live, e-mail lub telefon, ale można także umówić się z nim/nią na indywidualne sesje szkoleniowe, aby nauczyć się podstaw MetaTrader4.

Oferujemy także naszym klientom filmy instruktażowe na temat korzystania z platform, jak również bezpłatne cotygodniowe webinaria oraz lokalne seminaria w różnych krajach. Jeśli chcesz poznać szczegóły, wyślij do nas e-mail na adres support@xm.com.

Czy przyjmujecie Klientów z USA?

Zgodnie z nową Ustawą Dodd-Frank wprowadzoną przez Kongres Stanów Zjednoczonych, CFTC (Commodity Futures Trading Commission , Komisja ds. Rynku Kontraktów Terminowych) nie zezwala już mieszkańcom Stanów Zjednoczonych na zakładanie u nas kont. Przepraszamy za tę niedogodność.

Czy oferujecie usługę VPS?

Tak. Klienci, którzy posiadają na swoim koncie transakcyjnym saldo minimalne w wysokości 5000 USD (lub równowartość w innej walucie) kwalifikują się do otrzymania dostępu do bezpłatnej usługi wirtualnego prywatnego serwera MT4/MT5 VPS w Strefie Inwestora w dowolnym momencie, pod warunkiem, że przeprowadzają dwukierunkowe transakcje wymiany o wolumenie co najmniej 5 standardowych lotów (lub 500 mikrolotów) w miesiącu.

Klienci, którzy nie spełniają tych kryteriów, mogą zamówić usługę wirtualnego serwera XM MT4/MT5 VPS w Strefie Inwestora za miesięczną opłatą w wysokości USD28, która będzie automatycznie pobierana z ich kont transakcyjnych MT4/MT5 każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź naszą stronę tutaj.

Czym jest inwestowanie jednym kliknięciem? Jak mogę uruchomić tę funkcję?

Inwestowanie jednym kliknięciem pozwala na otwarcie pozycji tylko dzięki jednemu kliknięciu. Jeśli jednak chcesz zamknąć daną pozycję, jedno kliknięcie nie wystarczy i będziesz musiał/-a dokonać tego ręcznie.

Aby aktywować inwestowanie jednym kliknięciem, w lewym rogu Twojego wykresu znajdziesz strzałkę. Klikając tę strzałkę aktywujesz inwestowanie jednym kliknięciem i w lewym rogu wykresu pojawia się okno.

Czy mogę zmienić typ mojego konta?

Zmiana typu konta nie jest możliwa, natomiast możesz w dowolnym momencie z łatwością otworzyć dodatkowe konto w Strefie Inwestora, wybierając preferowany typ konta.

Jak mogę zresetować swoje hasło?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do swojego rzeczywistego konta transakcyjnego, kliknij tutaj, aby je zresetować.

Czy mogę zmienić walutę bazową na moim koncie?

Zmiana waluty bazowej istniejącego konta transakcyjnego nie jest możliwa. Możesz jednak w dowolnym momencie otworzyć dodatkowe konto w Strefie Inwestora, wybierając preferowaną walutę bazową.

Czy oferujecie transakcje opcjami binarnymi?

Nie.

Czym jest kontrakt futures?

Kontrakty futures to umowa kupna ("pozycja długa") lub sprzedaży ("pozycja krótka") instrumentu transakcyjnego (aktywa finansowego lub rzeczywistego) po ustalonej wcześniej cenie i w ustalonym wcześniej terminie w przyszłości.

Kontrakty futures mają określony czas ważności i ustaloną z góry datę wygaśnięcia. W dacie wygaśnięcia wszelkie otwarte pozycje muszą zostać zamknięte. Każdy, kto chce utrzymać pozycję na instrumencie bazowym, musi otworzyć pozycję na kontrakcie z następną datą wygaśnięcia.

Określa się to mianem rolowania.

Jaka jest polityka rolowania w XM?

XM nie roluje pozycji automatycznie do kolejnej daty wygaśnięcia. Twoje pozycje są zamykane tuż przed datą wygaśnięcia kontraktu futures.

Masz elastyczność samodzielnego zamykania pozycji przed określoną datą wygaśnięcia oraz, jeżeli chcesz utrzymać pozycję na instrumencie bazowym, możesz otworzyć nową pozycję na następnym kontrakcie, kiedy zacznie on obowiązywać.

Jak często wygasa kontrakt futures (częstotliwość kontraktu)?

Częstotliwość dat wygaśnięcia kontraktów futures jest różna.

Przykładowo, kontrakty na OIL mają miesięczną datę wygaśnięcia, a kontrakty na PLAT (platynę) mają kwartalną datę wygaśnięcia.

Kliknij dowolną kategorię, aby wyświetlić odpowiednią tabelę:

Jaka jest różnica między cenami futures a cenami spot?

Ceny spot to aktualne ceny rynkowe, mające zastosowanie przy natychmiastowym kupnie lub sprzedaży instrumentu.

Przeciwnie, ceny kontraktów futures opóźniają płatność i dostawę do z góry określonych przyszłych dat, co pozwala spekulować, jaka będzie jego cena transakcyjna w przyszłości.

Poza celami spekulacyjnymi, kontrakty futures są także wykorzystywane w celach zabezpieczenia (hedgingu).

Czy za kontrakty futures pobierana jest opłata za swap?

Kontrakty futures nie podlegają opłatom za utrzymywanie pozycji przez noc.

Czy muszę zapłacić podatek od amerykańskich instrumentów pochodnych na akcje?

Na mocy przepisów wydanych przez Urząd podatkowy w USA („IRS”) na podstawie sekcji 871(m) amerykańskiego kodeksu podatkowego, wszyscy niebędący rezydentami USA posiadacze amerykańskich instrumentów pochodnych na akcje (w tym kontraktów CFD) podlegają opodatkowaniu z tytułu dochodu z dywidendy uzyskanego z transakcji na tych instrumentach.

Aby uzyskać więcej informacji ze strony internetowej IRS, kliknij tutaj.

i) Co muszę zrobić?

Jeśli chcesz kontynuować lub rozpocząć zawieranie transakcji na amerykańskich akcjach z dowolnego swojego konta, wypełnij formularz W-8BEN w Strefie Inwestora.

 • Kliknij zakładkę „Konto” na pasku menu w Strefie Inwestora
 • Kliknij opcję „Powiadomienia” w zakładce Profil
 • Kliknij opcję „Formularz W-8BEN”
 • Wypełnij formularz i złóż e-podpis

ii) Których produktów to dotyczy?

Ten podatek u źródła dotyczy kontraktów CFD na akcje w spółkach zarejestrowanych w USA i niekwalifikowanych indeksów, które zawierają akcje amerykańskie. Istnieje jednakże zwolnienie dla kontraktów CFD na indeksy kwalifikowane, takie jak (niewyczerpujące):

 • Dow Jones Industrial Average
 • S&P 500
 • NASDAQ 100
 • Russell 2000

iii) Których pozycji to dotyczy?

Przepisy mają zastosowanie do pozycji długich (kupna) na dane instrumenty otwartych 1 stycznia 2017 roku (które pozostają otwarte, kiedy przepisy wchodzą w życie), oraz wszystkich nowych pozycji na dane instrumenty od 1 stycznia 2022 roku i później. Do tych instrumentów należą, między innymi, dowolne akcje notowane na giełdzie w USA.

iv) Czym jest Sekcja 871(m)

Przepisy wydane przez IRS na podstawie sekcji 871(m) amerykańskiego kodeksu podatkowego zapewniają, że niebędący rezydentami USA posiadacze amerykańskich instrumentów pochodnych na akcje podlegają opodatkowaniu z tytułu dochodu z dywidendy jak niebędący rezydentami USA posiadacze akcji bazowych. Wyrównanie dywidendy od instrumentów pochodnych, które odnoszą się do akcji amerykańskich są 'wypłatami ekwiwalentu dywidendy', a zatem uważane za dochód z dywidendy pochodzący z USA. Zatem dywidendy wypłacane od instrumentów odnoszących się do akcji amerykańskich uznaje się za dochód pochodzący z USA i podlegają opodatkowaniu zgodnie z amerykańskimi przepisami podatkowymi.

Standardowo, zgodnie z amerykańskimi przepisami wszystkie osoby podlegają 30% podatku u źródła. Jednakże, umowy podatkowe podpisane przez Stany Zjednoczone z niektórymi krajami mogą upoważniać Cię, jeśli jest to dopuszczalne, do obniżonej stawki podatku u źródła. Na przykład, rezydent Zjednoczonego Królestwa może kwalifikować się do 15%, a nie 30% podatku u źródła.

v) Co dzieje się z dostarczonymi przez mnie informacjami?

Informacje, które podajesz w formularzu W-8BEN będą przez nas bezpiecznie przechowywane zgodnie z naszą Polityką prywatności i będą udostępniane jedynie w wypadku wymagań regulacyjnych w ramach audytu IRS.

vi) Jakie są skutki wypełnienia formularza?

Abyśmy mogli zastosować odpowiednią stawkę zgodnie z umową, której moc może Cię obejmować, musisz wypełnić formularz, aby wystąpić o obniżoną stawkę podatku u źródła na mocy mającej zastosowanie umowy.

Niedostarczenie formularza może spowodować ograniczenia transakcyjne na Twoim koncie, a także nałożenie 30% podatku u źródła, bez względu na dwustronną umowę, jaką Stany Zjednoczone mogły podpisać z Twoim krajem.

Zgodnie z przepisami amerykańskimi, nasi klienci nadal muszą dostarczyć formularze podatkowe, aby udokumentować ich status. W odniesieniu to platformy inwestycyjnej klienci otrzymują wartość dywidendy po odliczeniach podatkowych.

vii) Data wygaśnięcia formularza W-8BEN i zmiana okoliczności

Najczęściej formularz W-8BEN pozostaje w mocy przez okres rozpoczynający się od daty podpisania formularza, a kończący się ostatniego dnia trzeciego następnego roku kalendarzowego, o ile zmiana okoliczności nie sprawi, że informacje podane w formularzu staną się nieprawidłowe. Na przykład, formularz W-8BEN podpisany 30 września 2020 roku zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 roku.

Zmiana okoliczności

Jeśli zmiana okoliczności sprawi, że jakiekolwiek informacje podane w złożonym przez Ciebie formularzu W-8BEN staną się nieprawidłowe, musisz nas o tym powiadomić w ciągu 30 dni od zmiany okoliczności oraz wypełnić nowy formularz W-8BEN lub inny odpowiedni formularz.

Na przykład, jeśli zostaniesz obywatelem lub cudzoziemcem rezydentem Stanów Zjednoczonych po złożeniu formularza W-8BEN, jest to uważane za zmianę okoliczności i w związku z tym nie podlegasz już 30% podatkowi u źródła. W takiej sytuacji musisz powiadomić nas w ciągu 30 dni od momentu zostania obywatelem lub cudzoziemcem rezydentem Stanów Zjednoczonych i być może będziesz musiał/-a złożyć formularz W-9.

Depozyty/Wypłaty

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

Jakie opcje płatności mam do wyboru przy deponowaniu/wypłacaniu środków?

Oferujemy szeroki wybór sposobów płatności dla depozytów/wypłat: liczne karty płatnicze, liczne metody płatności elektronicznej, przelewy bankowe, przelewy z banków lokalnych oraz inne.

Jak tylko założysz konto transakcyjne, możesz zalogować się do naszej Strefy Inwestora i wybrać preferowany przez siebie sposób płatności na stronie Depozyty oraz Wypłaty, postępując zgodnie z podanymi tam instrukcjami.

W jakich walutach mogę deponować pieniądze na moim koncie transakcyjnym?

Możesz deponować środki w każdej walucie. Zdeponowana kwota zostanie automatycznie przeliczona przez XM na walutę bazową Twojego konta po obowiązującym kursie międzybankowym.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota, którą mogę zdeponować/wypłacić?

Minimalna kwota depozytu/wypłaty wynosi 5 USD (lub równowartość w innej walucie) dla wielu metod płatności honorowanych we wszystkich krajach. Jednakże, kwota ta zależy od wybranej metody płatności oraz statusu uwierzytelnienia Twojego konta transakcyjnego. Więcej informacji na temat procesu związanego z deponowaniem i wypłacaniem środków znajdziesz w Strefie Inwestora.

Czym jest procedura priorytetu wypłat?

W celu ochrony wszystkich stron przed nadużyciami finansowymi oraz zminimalizowania możliwości prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, XM będzie realizować wypłaty/zwroty środków jedynie do źródła pierwotnego depozytu zgodnie z poniższą Procedurą priorytetu wypłat:

 • Wypłaty za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej. Zgłoszone żądania wypłat środków, bez względu na wybraną metodę wypłaty, będą realizowane za pośrednictwem tego kanału do łącznej wysokości kwoty zdeponowanej tą metodą.
 • Wypłaty za pośrednitwem E-portfela. Wypłaty/zwroty za pośrednictwem E-portfela będą realizowane w momencie, kiedy wszystkie depozyty za pośrednictwem Karty kredytowej/debetowej zostaną całkowicie zwrócone.
 • Inne metody. Wszystkie inne metody, takie jak wypłaty za pośrednictwem przelewu bankowego, będą wykorzystywane w momencie kiedy powyższe dwie metody zostaną całkowicie wyczerpane.

Wszystkie zgłoszenia wypłat będą realizowane w ciągu 24 godzin roboczych, jednak wszystkie wysłane zgłoszenia wypłat zostaną natychmiast ukazane na kontach transakcyjnych Klientów jako wypłaty oczekujące na realizację. W przypadku wyboru przez Klienta niewłaściwej metody wypłaty, zgłoszenie Klienta zostanie zrealizowane zgodnie z opisaną powyżej Precedurą Priorytetu Wypłat. Wszystkie zgłoszenia wypłat Klientów będą realizowane w walucie, w której pierwotnie zdeponowano środki. W przypadku, kiedy waluta depozytu jest inna od waluty przelewu, kwota przelewu zostanie przeliczona przez XM na walutę przelewu po obowiązującym kursie wymiany walut.

Jeśli moja kwota depozytu przekracza kwotę, którą zdeponowałem/-am za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej, jak mogę dokonać wypłaty?

Ze względu na to, że możemy przelać z powrotem na Twoją kartę jedynie taką samą kwotę, jaką zdeponowałeś/-aś, kwota zysku może zostać wysłana na Twoje konto bankowe przelewem. Jeśli dokonywałeś/-aś także depozytów przy pomocy e-portfela, masz również możliwość wypłaty zysków do tego samego e-portfela.

Czy mogę wypłacić swoje pieniądze, kiedy tylko zechcę?

Aby móc wypłacić środki, Twoje konto transakcyjne musi zostać uwierzytelnione. Oznacza to, że najpierw należy przesłać do naszej Strefy Inwestora swoje dokumenty: dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (rachunek za korzystanie z mediów, telefon/ Internet/ telewizję lub wyciąg z banku), zawierający Twój adres, imię i nazwisko oraz pochodzący z ostatnich 6 miesięcy.

Po otrzymaniu potwierdzenia od naszego Działu Weryfikacji, że Twoje konto zostało uwierzytelnione, możesz zlecić wypłatę środków poprzez zalogowanie się do Strefy Inwestora, wybór zakładki Wypłaty, a następnie wysłanie do nas polecenia wypłaty. Możliwe jest jedynie wysłanie Twojej wypłaty do oryginalnego źródła wcześniejszego depozytu. Wszystkie wypłaty realizowane są przez nasz dział Back Office w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Czy mogę wypłacić swoje pieniądze, jeśli mam otwartą pozycję?

Tak. Jednakże w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji naszych klientów obowiązują następujące ograniczenia:

a) Polecenia przelewu, które spowodowałyby spadek marginesu (depozytu zabezpieczającego) poniżej 150%, nie będą przyjmowane od poniedziałku od godz. 01:00 do piątku do godz. 23:50 wg strefy czasowej GMT+2 (może obowiązywać czas letni).

b) Polecenia przelewu, które mogłyby spowodować spadek marginesu (depozytu zabezpieczającego) poniżej 400%, nie będą przyjmowane w weekendy, od piątku od godz. 23:50 do poniedziałku do godz. 01:00 wg strefy czasowej GMT+2 (może obowiązywać czas letni).

Po jakim czasie środki znajdą się na moim koncie bankowym?

Zależy to od kraju, do którego wysyłane są pieniądze. Standardowy przelew bankowy na terenie UE trwa 3 dni robocze. Przelewy bankowe do niektórych krajów mogą trwać do 5 dni roboczych.

Jak długo trzeba czekać na otrzymanie pieniędzy od momentu zgłoszenia polecenia wypłaty?

Twoje polecenie wypłaty zostanie zrealizowane przez nasz dział back office w ciągu 24 godzin. W przypadku płatności za pośrednictwem e-portfela otrzymasz pieniądze tego samego dnia, podczas gdy realizacja płatności za pośrednictwem przelewu bankowego oraz karty kredytowej/debetowej zajmuje zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych.

Jak długo trwa deponowanie/wypłacanie środków za pośrednictwem karty kredytowej, e-portfela lub jakiejkolwiek innej metody płatności?

Wszystkie depozyty są natychmiastowe, za wyjątkiem przelewów bankowych. Wszystkie wypłaty są realizowane przez nasz dział back office w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Czy za deponowanie/wypłacanie środków obowiązują opłaty?

Nie naliczamy żadnych opłat za oferowane przez nas opcje deponowania/wypłacania środków. Na przykład, jeśli zdeponujesz 100 USD za pośrednictwem Moneybookers, a następnie wypłacisz 100 zobaczysz pełną sumę 100 USD na swoim koncie Moneybookers, ponieważ pokrywamy koszty wszystkich transakcji w obie strony.

Dotyczy to także wszystkich depozytów dokonywanych za pośrednictwem kart kredytowych/debetowych. W przypadku depozytów/wypłat dokonywanych za pośrednictwem międzynarodowego przelewu bankowego, XM pokrywa wszelkie opłaty za przelew nałożone przez banki, za wyjątkiem sytuacji, kiedy kwota depozytu jest niższa niż 200 USD (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).

Jeżeli zdeponuję środki za pośrednictwem Moneybookers, czy mogę potem wypłacić pieniądze na moją kartę kredytową?

W celu ochrony wszystkich stron przed oszustwem oraz zgodnie z Dyrektywą CySEC (DI44-2007-08 z 2012 roku) w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, zgodnie z polityką naszej firmy zwracamy środki naszych Klientów z powrotem do ich źródła, w związku z czym kwota wypłaty zostanie przelana na Twoje konto Moneybookers. Dotyczy to wszystkich metod wypłaty, wypłata musi powrócić do źródła depozytu środków.

Czy mogę przelać środki z mojego konta inwestycyjnego na konto inwestycyjne innego Klienta?

Nie, jest to niemożliwe. Zabronione jest przelewanie środków pomiędzy kontami, należącymi do różnych Klientów, oraz angażowanie w to osób trzecich.

Czy mogę deponować/wypłacać środki na/z konta moich znajomych/krewnych?

Ze względu na to, że jesteśmy firmą nadzorowaną, nie akceptujemy depozytów/wypłat dokonywanych przez strony trzecie. Wpłata może być przez Ciebie wykonana tylko z Twojego konta, a wypłata musi wrócić do źródła, z którego dokonano depozytu.

Czy istnieje możliwość dokonywania przelewów pieniężnych z jednego konta transakcyjnego na inne konto transakcyjne?

Tak, jest to możliwe. Możesz głosić polecenie przelewu wewnętrznego pomiędzy dwoma kontami transakcyjnymi, ale tylko jeśli oba konta zostały otwarte na Twoje imię i nazwisko oraz jeśli oba są uwierzytelnione. W przypadku, gdy waluty bazowe obu kont są różne, kwota przelewu zostanie przeliczona. Polecenie przelewu wewnętrzego można zgłosić w Strefie Inwestora. Zostanie ono zrealizowane natychmiast.

Korzystałem z więcej niż jednego sposobu deponowania środków, jak mogę je teraz wypłacić?

Jeśli jedną z tych metod była karta kredytowa/debetowa, musisz zawsze zgłaszać polecenie wypłaty na kwotę nie wyższą od kwoty depozytu przed skorzystaniem z jakiejkolwiek innej metody dokonywania wypłat. Dopiero w przypadku, kiedy kwota zdeponowana za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej zostanie z powrotem przelana do swojego źródła, możesz wybrać inną metodę dokonywania wypłat, zgodnie z wybranymi wcześniej metodami dokonania pozostałych depozytów.

Czy za deponowanie/wypłacanie środków obowiązują dodatkowe opłaty i prowizje?

W XM nie naliczamy żadnych opłat ani prowizji. Pokrywamy koszty wszystkich transakcji (dla przelewów bankowych na kwoty wyższe niż 200 USD).

Platformy transakcyjne

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

Jaka jest różnica pomiędzy kontem demo a kontem rzeczywistym?

Chociaż wszystkie cechy i funkcje konta rzeczywistego są także dostępne dla konta demo, należy pamiętać, że symulacja nie może odzwierciedlać prawdziwych warunków rynkowych. Jedną zasadniczą różnicą jest to, że wolumen realizowany przez symulację nie wpływa na rynek, podczas gdy w inwestowaniu rzeczywistym wolumeny mają wpływ na rynek, szczególnie kiedy wielkość transakcji jest duża. Szybkość egzekucji jest taka sama dla rzeczywistych kont transakcyjnych , jak dla kont demo XM.

Co więcej, użytkownicy mogą mieć zupełnie inny profil psychologiczny w zależności od tego czy inwestują przy pomocy konta demo czy konta rzeczywistego. Ten aspekt może mieć wpływ na ocenę dokonywaną przy koncie demo. Zalecamy ostrożność i unikanie samozadowolenia ze wszelkich wniosków, jakie można wyciągnąć korzystając z konta demo. Więcej szczegółowych informacji na temat kont demo można znaleźć tutaj.

W jaki sposób mogę obejrzeć moją historię inwestycyjną?

Otwórz okno terminala przyciskając klawisze Ctrl+T na swojej klawiaturze i wybierając zakładkę Historia Konta. Kliknij prawym przyciskiem myszy na menu kontekstowe, które pozwoli Ci zapisać swoją historię inwestycyjną jako plik .html, abyś mógł ją potem oglądać będąc wylogowany z platformy transakcyjnej.

Czy mogę korzystać z robotów/automatycznych inwestorów lub doradców ekspertów?

Tak. Wszystkie nasze platformy obsługują roboty EA (doradców ekspertów).

W jaki sposób mogę dodać EA?

W celu dodania automatycznego systemu transakcyjnego (EA) musisz najpierw otworzyć Terminal Klienta MT4, kliknąć Plik w górnym menu nawigacyjnym, a następnie kliknąć Otwórz folder danych w rozwijanym menu. W otwartym Folderze danych kliknij na MQL4 i Experts. W folderze Experts możesz dodawać automatyczne systemy transakcyjne (EA). Wklej plik EA .mq4 lub .ex4 do folderu Experts. Następnie uruchom ponownie platformę MT4 poprzez jej zamknięcie i powtórne otwarcie.

Co mam zrobić, jeśli dołączony doradca ekspert nie inwestuje?

Najpierw sprawdź, czy transakcja jest dozwolona poprzez Tools/Narzędzia -> Options/Opcje -> zakładka Experts -> Allow real trading/Zezwól na transakcje rzeczywiste. Następnie upewnij się, że przycisk doradcy eksperta w głównym pasku narzędzi jest naciśnięty. Powinieneś/-aś widzieć emotikon z uśmiechniętą twarzą w prawym górnym rogu wykresu, który pokazuje, że prawidłowo aktywowałeś/-aś swojego EA (doradcę eksperta). Jeśli wszystko jest w porządku, ale EA (doradca ekspert) nadal nie inwestuje, sprawdź swoje pliki rejestrujące operacje dzienne komputera w zakładce Experts w oknie Terminal (powinieneś/-aś widzieć jaki błąd występuje). Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy możesz wysłać do nas e-mail na adres support@xm.com.

Czy zapewniacie jakiś rodzaj wsparcia/szkoleń online na temat korzystania z platformy MT4?

W każdej chwili możesz skontaktować się ze swoim Osobistym Doradcą Klienta za pośrednictwem usługi live chat, e-mailem lub telefonicznie, aby umówić się na prezentację na temat platformy MT4. Zachęcamy także do obejrzenia naszych filmów instruktażowych. Jesteśmy gotowi udzielić Ci wszelkich wyjaśnień o dogodnej dla Ciebie porze.

Widzę tylko 8 par na moim MT4. Jak mogę zobaczyć resztę?

Zaloguj się do swojej platformy MT4 -> wybierz okno Market watch (Obserwacja rynku) -> kliknij prawym przyciskiem -> wybierz opcję Show all (Pokaż wszystkie) i będziesz mógł/-a zobaczyć wszystkie instrumenty dostępne do transakcji.

Czy mogę zmienić strefę czasową w MetaTrader?

Nie jest to możliwe. Strefą czasową naszych serwerów transakcyjnych jest zawsze czas zimowy GMT+2 oraz czas letni GMT+3. Dzięki ustawieniom czasu GMT możliwe jest uniknięcie pojawiania się w niedziele świec o małym korpusie, co ułatwia przebieg analizy technicznej oraz analizy na podstawie danych historycznych.

Posiadam konto MICRO i nie mogę złożyć zlecenia. Dlaczego?

Oddzielamy standardowe transakcje od transakcji micro (1 wolumen na koncie standard = 100 000 jednostek , 1 wolumen na koncie micro = 1000 jednostek). To dlatego powinieneś szukać w swoim oknie Market watch (Obserwacji rynku) symboli rozszerzenia "Micro" (np. EUR/USD micro zamiast EUR/USD), kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Show all (Pokaż wszystkie). Inne “przyciemnione” symbole są używane przez platformę do kalkulowania cen ropy. Kliknij prawym przyciskiem na te "przyciemnione" symbole i wybierz opcję Hide (Ukryj), aby uniknąć pomyłki.

Czym są ceny ASK i BID i jak mogę zobaczyć ceny otwarcia/zamknięcia na moim wykresie?

Każde zlecenie kupna jest otwierane po cenie ASK (sprzedaży) i zamykane po cenie BID (kupna), a każde zlecenie sprzedaży jest otwierane po cenie BID (kupna) i zamykane po cenie ASK (sprzedaży). Automatycznie jesteś w stanie zobaczyć na swoim wykresie jedynie cenę BID (kupna). Aby widzieć ceny ASK (sprzedaży), kliknij prawym przyciskiem konkretny wykres, a następnie wybierz -> Properties (Właściwości) -> Common (Wspólne) -> i zaznacz Show ASK line (Pokaż linię ASK).

Czy oferujecie platformy transakcyjne dla MACa?

Tak. Platforma transakcyjna MT4 jest także dostępna dla komputerów MAC i można ją pobrać tutaj.

Jak mogę znaleźć nazwę mojego serwera na MT4 (PC/Mac)?

Kliknij 'Plik' -> Kliknij "Otwórz konto" po czym otworzy się nowe okno, "Serwery transakcyjne" -> przewiń w dół i kliknij znak + przy "Dodaj nowego brokera", następnie wpisz 'XM' i kliknij "Skanuj".

Po zakończeniu skanowania zamknij to okno, klikając "Anuluj".

Następnie spróbuj się ponownie zalogować, klikając "Plik" -> "Zaloguj się do konta transakcyjnego", aby zobaczyć czy nazwa Twojego serwera się tam znajduje.

Jak mogę uzyskać dostęp do platformy MT5?

W celu dokonywania transakcji na platformie MT5 konieczne jest posiadanie konta transakcyjnego XM MT5. Transakcje na platformie MT5 nie są możliwe z Twojego obecnego konta XM MT4. Otwórz konto XM MT5 tutaj.

Czy mogę korzystać ze swojego MT4 ID, aby uzyskać dostęp do MT5?

Nie. W tym celu konieczne jest posiadanie konta transakcyjnego XM MT5. Otwórz konto XM MT5 tutaj.

W jaki sposób mogę uwierzytelnić swoje konto MT5?

Jeżeli jesteś już klientem XM z kontem MT4, możesz otworzyć dodatkowe konto MT5 w Strefie Inwestora bez konieczności ponownego składania dokumentów w celu uwierzytelnienia. Jeżeli jesteś nowym klientem, konieczne będzie dostarczenie przez ciebie dokumentów uwierzytelniających (tj. dowodu tożsamości i potwierdzenia miejsca zamieszkania).

Czy mogę zawierać transakcje na CFD na akcje z mojego obecnego konta transakcyjnego MT4?

Nie. W celu dokonywania transakcji na kontraktach CFD na akcje konieczne jest posiadanie konta transakcyjnego MT5 . Otwórz konto XM MT5 tutaj.

Na jakich instrumentach mogę dokonywać transakcji na platformie MT5?

Na platformie MT5 możesz zawierać transakcje na wszystkich instrumetach dostępnych w XM, w tym CFD na akcje, CFD na indeksy giełdowe, Forex, CFD na metale szlachetne i CFD na surowce energetyczne

Jak mogę znaleźć instrumenty finansowe dla mojego konta transakcyjnego na platformie?

Instrumenty finansowe dla danego typu konta wyświetlone są z unikalnym symbolem. Aby znaleźć odpowiednie instrumenty finansowe, na których zawierasz transakcje na swoim koncie, zapoznaj się z poniższymi przykładami:

 • Konto STANDARD: instrumenty wyświetlone są w standardowym formacie (bez dodatkowego symbolu), jak EURUSD, GBPUSD
 • Konto MICRO: instrumenty wyświetlone są z końcówką micro, jak EURUSDmicro, GBPUSDmicro
 • Konto ZERO: instrumenty wyświetlone są z kropką (.) na końcu, jak EURUSD. lub GBPUSD.
 • Konto ULTRA LOW STANDARD: instrumenty wyświetlone są z symbolem # na końcu, jak EURUSD# lub GBPUSD#
 • Konto ULTRA LOW MICRO: instrumenty wyświetlone są z końcówką m#, jak EURUSDm# lub GBPUSDm#

Jeśli właściwe instrumenty nie są widoczne na platformie transakcyjnej, na której zawierasz transakcje, kliknij prawym przyciskiem okno “Rynek” -> wybierz symbole -> wybierz z tabeli instrumenty, na których chcesz zawierać transakcje -> wybierz opcję “Pokaż”. Następnie zamknij okno “Rynek”, kliknij je ponownie prawym przyciskiem i wybierz opcję “Pokaż wszystko”.

Należy pamiętać, że wyszarzone symbole są używane przez platformę w celu kalkulacji cen ropy. Aby usunąć wyszarzone symbole z okna “Rynek”, wystarczy kliknąć je prawym przyciskiem i wybrać opcję “Ukryj”.

O firmie

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

Czy Wasza firma jest zarejestrowana w oficjalnej europejskiej/międzynarodowej agencji regulacyjnej?

Nasza firma jest licencjonowana i nadzorowana przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), czyli Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na mocy licencji o numerze 120/10;

 • Objęta Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych - MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
 • Działalność prowadzona zgodnie z Cypryjską Regulacją Usług i Działań Inwestycyjnych oraz Prawem Rynków Regulowanych z 2007 roku (Prawo 144(I)/2007);
 • Regulowana przez FCA (FSA), UK, na mocy licencji o numerze 538324;

W jakiej oficjalnej europejskiej lub międzynarodowej agencji jest zarejestrowana Wasza firma?

XM.COM jest nazwą handlową Trading Point Holdings Ltd, będącego wyłącznym właścicielem Trading Point of Financial Instruments Ltd (Cypr).

Trading Point of Financial Instruments Ltd jest nadzorowana przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), czyli Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na mocy licencji o numerze 120/10 i regulowana przez FCA (FSA), UK, na mocy licencji o numerze 538324. Trading Point of Financial Instruments Ltd działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych - MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

Czy mogę odwiedzić Wasze biura?

Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w dowolnym momencie. Uprzejmie prosimy o wcześniejszym poinformowaniu nas o planowanej dacie odwiedzin, aby Twój Osobisty Doradca Klienta mógł Cię powitać. Siedziba naszej firmy znajduje się w Limassol na Cyprze. Pełny adres i dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Gdzie znajduje się Wasza siedziba?

Siedziba naszej firmy znajduje się w Limassol na Cyprze. Pełny adres i dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Wprowadzenie XM

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

Dlaczego Trading Point wprowadza XM?

Zbudowaliśmy swoją reputację jako instytucja finansowa światowej klasy, zatem postanowiliśmy stworzyć markę, która tej reputacji dorównuje.

Jako szybko rozwijająca się firma, Trading Point rozwija tożsamość marki poprzez dodawanie nowych produktów do swojego portfolio. XM łączy w sobie najlepsze cechy Trading Point i oferuje klientom coraz bardziej rozbudowany wachlarz usług, które polepszają sprawność tradingu.

Czy XM jest licencjonowanym brokerem?

XM nie jest osobnym podmiotem gospodarczym ani osobną firmą:

 • XM.COM jest nazwą handlową Trading Point Holdings Ltd.
 • XM należy do i jest obsługiwana przez Trading Point of Financial Instruments Ltd, nadzorowanym przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), czyli Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i zarejestrowanym w Unii Europejskiej brokerem,
 • XM świadczy usługi na równie wysokim poziomie, co Trading Point i zgodnie z tymi samymi politykami handlowymi, jednocześnie wprowadzając serię nowych produktów oferujących klientom lepszą skuteczność tradingu.

Funkcje obsługiwane przez XM

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

Jakie funkcje obsługuje XM?

Dostępne są inwestycje w FOREX, METALE SZLACHETNE (w tym ZŁOTO, SREBRO), ENERGIE (w tym ROPĘ NAFTOWĄ) i INDEKSY GIEŁDOWE

 • z MINIMALNYM DEPOZYTEM już od 5 USD
 • z możliwością OTWARCIA WIĘCEJ NIŻ 1 KONTA
 • z ochroną przed UJEMNYM SALDEM
 • BRAK REKWOTOWAŃ, BRAK ODRZUCEŃ ZLECEŃ
 • WĄSKIE SPREADY od 0 PIPSA
 • UŁAMKOWE KWOTOWANIE PIPSÓW
 • WIELE PLATFORM TRANSAKCYJNYCH dostępnych z 1 konta dla szybkiej mobilności inwestowania
 • REALIZACJA ZLECEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM: 99.35% zleceń realizowanych w czasie krótszym niż 1 sekunda
 • W 100% automatyczne ZASILANIE KONTA i realizowane natychmiast 24/7
 • SZYBKIE WYPŁATY bez ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT
 • WSZYSTKIE OPŁATY TRANSAKCYJNE POKRYWANE PRZEZ XM
 • BEZPŁATNE, NIELIMITOWANE KONTA DEMO z kwotą 100 000 USD wirtualnego kapitału oraz pełnym dostępem do WIELU PLATFORM TRANSAKCYJNYCH
 • Profesjonalne SYGNAŁY TRANSAKCYJNE dwa razy dziennie

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.