Wydarzenie charytatywne XM dla dzieci w Indonezji

Zamieszczono 17/12/2019 o 09:31 czasu GMT. Dowiedz się więcej Aktualności

XM już po raz trzeci zorganizowało wydarzenie charytatywne w Indonezji w celu polepszenia trudnych warunków życia, na które narażone są dzieci z tamtejszych ubogich rodzin.

Wydarzenie odbyło się 4 grudnia 2019 roku w Dżakarcie we współpracy z jedną z najbardziej zaangażowanych indonezyjskich fundacji, Yayasan Sayap Ibu. Jest to organizacja non-profit działająca na rzecz młodzieży pochodzącej z rodzin żyjących na marginesie społeczeństwa.

Miliony dzieci na całym świecie wychowują się w warunkach daleko odbiegających od normy. XM połączyło siły z fundacją Yayasan Sayap Ibu, aby walczyć z niegodnymi okolicznościami, w jakich dorastają dziesiątki tysięcy dzieci w Indonezji, a także aby wspomóc ich rodziny.

Wydarzenie charytatywne, które odbyło się 4 grudnia, było wspólną inicjatywą wolontariuszy z fundacji Yayasan Sayap Ibu oraz przedstawicieli XM. Razem służyliśmy w słusznej sprawie, jaką było zebranie podstawowych artykułów codziennego użytku dla najbardziej potrzebujących. Przekazaliśmy tego dnia fundacji znaczące ilości produktów takich jak żywność, środki higieniczne, środki czystości, a także meble oraz przybory szkolne.

W przypadku XM wolontariat oznacza również zacieśnienie więzi z potrzebującymi. Przedstawiciele naszej firmy spędzili cały dzień, spotykając się z dziećmi wspieranymi przez fundację Yayasan Sayap Ibu. Było to doświadczenie podnoszące na duchu, które jednocześnie utwierdziło nas w przekonaniu, że nasze dążenia do poprawy warunków życia dzieci, ich rozwoju, ochrony oraz aktywnego udziału w społeczeństwie są jak najbardziej słuszne.