Wypłaty środków

Karty kredytowe/debetowe

Opcje WALUTY BAZOWE KONT XM Opłaty Min. wypłata Czas Wypłata
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Księgowanie w ciągu 24 godzin
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin*
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin*
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin*
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin*
EUR, USD, CHF, AUD, GBP, JPY, SGD, ZAR Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin*
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Pokrywane przez XM Min. 20 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin*
*Wypłaty poprzez Karty kredytowe/debetowe są realizowane w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu otrzymania polecenia wypłaty. Jednakże środki zostaną zaksięgowane na twoim koncie bankowym w ciągu 2-5 dni roboczych.

Płatność elektroniczna

Opcje WALUTY BAZOWE KONT XM Opłaty Min. wypłata Czas Wypłata
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, PLN, HUF, SGD, ZAR Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin
USD, RUB Pokrywane przez XM Min. 5 USD lub równowartość w innej walucie. Realizowane w ciągu 24 godzin

Przelew bankowy

Opcje WALUTY BAZOWE KONT XM Opłaty Min. wypłata Czas Wypłata
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Pokrywane są tylko opłaty po stronie XM. 200 USD Od dwóch do pięciu dni roboczych*
*Wypłaty poprzez Przelew bankowy są realizowane w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu otrzymania polecenia wypłaty. Jednakże środki zostaną zaksięgowane na twoim koncie bankowym w ciągu 2-5 dni roboczych.

Jak wypłacać środki

Procedura Priorytetu Wypłat

Wypłata środków jest dostępna jedynie dla Klientów, którzy przesłali dokumenty uwierzytelniające i których konta zostały zatwierdzone. Klienci logują się do bezpiecznej Strefy Inwestora XM, aby przesłać swoje dokumenty uwierzytelniające (dowód tożsamości oraz dokument potwierdzający adres) i w momencie zatwierdzenia konta transakcyjnego, uzyskują możliwość wypłaty środków ze swojego konta transakcyjnego.

  • 1. Zaloguj się do Strefy Inwestora i kliknij przycisk Wypłaty.

  • 2. Wybierz opcję w zależności od sposobu, w jaki chcesz dokonać wypłaty.

  • 3. Wpisz kwotę, którą chcesz wypłacić i wyślij swoje zgłoszenie.

  • 4. Żądana kwota zostanie automatycznie potrącona z Twojego konta transakcyjnego.

W celu ochrony wszystkich stron przed nadużyciami finansowymi oraz zminimalizowania możliwości prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, XM będzie realizować wypłaty/zwroty środków jedynie do źródła pierwotnego depozytu zgodnie z poniższą Procedurą priorytetu wypłat:

  1. Wypłaty za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej. Zgłoszone żądania wypłat środków, bez względu na wybraną metodę wypłaty, będą realizowane za pośrednictwem tego kanału do łącznej wysokości kwoty zdeponowanej tą metodą.
  2. Wypłaty za pośrednitwem E-portfela. Wypłaty/zwroty za pośrednictwem E-portfela będą realizowane w momencie, kiedy wszystkie depozyty za pośrednictwem Karty kredytowej/debetowej zostaną całkowicie zwrócone.
  3. Inne metody. Wszystkie inne metody, takie jak wypłaty za pośrednictwem przelewu bankowego, będą wykorzystywane w momencie kiedy powyższe dwie metody zostaną całkowicie wyczerpane.

Wszystkie zgłoszenia wypłat będą realizowane w ciągu 24 godzin roboczych, jednak wszystkie wysłane zgłoszenia wypłat zostaną natychmiast ukazane na kontach transakcyjnych Klientów jako wypłaty oczekujące na realizację. W przypadku wyboru przez Klienta niewłaściwej metody wypłaty, zgłoszenie Klienta zostanie zrealizowane zgodnie z opisaną powyżej Precedurą Priorytetu Wypłat. Wszystkie zgłoszenia wypłat Klientów będą realizowane w walucie, w której pierwotnie zdeponowano środki. W przypadku, kiedy waluta depozytu jest inna od waluty przelewu, kwota przelewu zostanie przeliczona przez XM na walutę przelewu po obowiązującym kursie wymiany walut.