Jak długo XM przechowuje moje dane osobowe?

Przechowujemy twoje dane osobowe tak długo, jak utrzymujemy z tobą relacje biznesowe lub tak długo, jak uważamy, że dane te są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.

Istnieją jednak przypadki, w których możemy być zmuszeni do przechowywania dokumentów przez dłuższy okres, ponieważ podlegamy przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, które wymagają od nas przechowywania pewnych danych przez okres do 5 lat po zakończeniu naszej relacji biznesowej. Są to:

  • Kopie dokumentów wykorzystywanych w celu spełnienia obowiązków należytej staranności wobec klienta
  • Wszelkie dowody potwierdzające nasze transakcje i relacje biznesowe z tobą
  • Ponadto wszelkie nagrane rozmowy telefoniczne, elektroniczne, osobiste lub inne są przechowywane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytanie, które nie jest uwzględnione w Centrum pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele z przyjemnością Ci pomogą.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.