XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Czy pieniądze, które wpłacam w XM, są bezpieczne?

Tak, jesteśmy regulowanym brokerem, któremu ufają miliony inwestorów na całym świecie i wdrożyliśmy kilka środków, aby zapewnić bezpieczeństwo twoich funduszy. Ściśle przestrzegamy również Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w celu zwiększenia ochrony konsumentów.

Oto kilka z wprowadzonych przez nas środków:

Segregacja środków klientów: wszystkie środki klientów są przechowywane na oddzielnych kontach, odrębnych od kont firmy, co oznacza, że w przypadku niewypłacalności twoje pieniądze są chronione

Renomowani partnerzy bankowi: wszystkie środki klientów i środki operacyjne są przechowywane na kontach w renomowanych instytucjach UE

Fundusz kompensacyjny dla inwestorów (ICF): w przypadku niewypłacalności lub zawieszenia usług, firma zrekompensuje straty wszystkim klientom w kolejności pierwszeństwa

Nadzór regulacyjny: jako podlegająca regulacji cypryjska firma inwestycyjna jesteśmy zobowiązani do przestrzegania surowych wymogów, w tym do składania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC). Jesteśmy prawnie zobowiązani do utrzymywania wystarczających środków płynnego kapitału na pokrycie depozytów klientów, ewentualnych wahań pozycji walutowej firmy oraz wszelkich zaległych kosztów. Nasz organ regulacyjny jest informowany o wszelkich deficytach w szczegółowym audycie, przedkładanym co roku przez niezależnego audytora wewnętrznego. Ponadto audytor zewnętrzny przeprowadza coroczny audyt sprawozdań finansowych spółki

Gotowy/-a do otwarcia konta demo lub rzeczywistego?

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytanie, które nie jest uwzględnione w Centrum pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele z przyjemnością Ci pomogą.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.