Jak oblicza się swapy?

Nasze stawki swap są oparte na instytucjonalnych stawkach swap z wysoce renomowanych źródeł. Są to stopy procentowe, które regulują, ile duże firmy finansowe płacą lub zarabiają, utrzymując pozycje w nocy i są zwykle wyrażane w procentach. Przeliczamy te stawki na punkty, które są wartościami, które widzisz na swojej platformie transakcyjnej.

Forex i metale spot

Swapy dla Forex i metali spot są naliczane na zasadzie „tomorrow-next day” (tzn. jutro i następny dzień, w skrócie tom-next), z niewielką dodaną marżą. Nie ustalamy tych stawek, ponieważ są one obliczane na podstawie różnicy stóp procentowych między walutami w parze, w którą inwestujesz.

Stawka swap = wielkość transakcji x (+/- stopa tom-next - marża)

To, czy stopa procentowa tom-next jest dodatnia czy ujemna, zależy od różnicy stóp procentowych między dwiema walutami. Obliczona kwota jest następnie przeliczana na walutę twojego konta.

Na przykład, załóżmy, że zawierasz transakcję na USDJPY, a stopy tom-next kształtują się następująco:

  • +0,5% dla pozycji długiej
  • -1,5% dla pozycji krótkiej

Widzimy, że stopy procentowe w USA są wyższe niż w Japonii.

Jeśli masz otwartą długą pozycję przez noc, zarobisz 0,5% minus nasza marża. Jeśli zajmujesz krótką pozycję, zostaniesz obciążony/-a opłatą w wysokości 1,5% plus nasza marża.

Akcje i indeksy giełdowe

Stawki rolowania dla pozycji na akcjach i indeksach giełdowych są określane na podstawie bazowej stopy międzybankowej. Na przykład w przypadku akcji australijskich rolowanie jest obliczane na podstawie stopy procentowej pobieranej przez lokalne banki dla pożyczek krótkoterminowych, z niewielką dodaną marżą.

Stawka rolowania = (Wielkość transakcji x cena zamknięcia) x (+/- krótkoterminowa stopa międzybankowa – marża)

W tym wypadku plus lub minus zależy od tego, czy zajmujesz pozycję krótką czy długą.

Na przykład, załóżmy, że zawierasz transakcje na Unilever, brytyjską akcję, a stopa międzybankowa wynosi 1,5% rocznie.

Jeśli masz otwartą długą pozycję przez noc, rolowanie wyniesie -1,5%/365 minus nasza marża. Jeśli zajmujesz krótką pozycję, będzie to 1,5%/365 minus nasza marża.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytanie, które nie jest uwzględnione w Centrum pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele z przyjemnością Ci pomogą.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.