Czym są dywidendy i jak wpływają na moje transakcje?

Dywidendy to zyski osiągane przez spółki i wypłacane akcjonariuszom. Kiedy spółki wypłacają dywidendy, zasadniczo zmniejszają wartość firmy o kwotę dywidendy. Jest to następnie odzwierciedlane w dniu ustania prawa do dywidendy jako spadek ceny akcji.

W przypadku indeksów odzwierciedla się to również obniżeniem ogólnej wartości indeksu, proporcjonalnie do wagi akcji w ramach tego indeksu.

Korekty dywidend dotyczą kontraktów CFD na indeksy gotówkowe i akcje. Nie mają one zastosowania do kontraktów CFD na indeksy futures lub Germany40 (GER40Cash).

Aby mieć pewność, że nie wpłynie to na twoje transakcje, dokonujemy korekt dywidendy dla odpowiednich instrumentów o godzinie 00:00 (GMT+2) (może obowiązywać czas letni) w dniu ustania prawa do dywidendy.

Niezależnie od tego, czy posiadasz pozycję kupna, czy sprzedaży, dywidendę można obliczyć za pomocą wzoru Zadeklarowana dywidenda indeksu x Wielkość pozycji w lotach.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytanie, które nie jest uwzględnione w Centrum pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele z przyjemnością Ci pomogą.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.