Czym są margines (depozyt zabezpieczający), poziom marginesu i wolny margines?

Margines (depozyt zabezpieczający) to minimalna kwota pieniędzy, którą musisz mieć na koncie transakcyjnym, aby otworzyć nowe lub utrzymać istniejące pozycje na rynku

Poziom marginesu (depozytu zabezpieczającego) jest obliczany przy użyciu wzoru (kapitał własny/margines) x 100%, gdzie kapitał własny odzwierciedla saldo konta transakcyjnego, plus lub minus wszelkie zyski lub straty z otwartych pozycji.

Tymczasem wolny margines odnosi się do środków dostępnych do otwierania i utrzymywania pozycji i jest obliczany poprzez odjęcie marginesu od kapitału własnego.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytanie, które nie jest uwzględnione w Centrum pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele z przyjemnością Ci pomogą.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.