XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Czym jest nabycie?

Nabycie ma miejsce, gdy jedna firma kupuje większość lub wszystkie akcje innej firmy, zyskując w ten sposób kontrolę. Próg kontrolny wynosi 50% lub więcej akcji spółki.

Chociaż w wiadomościach dominują informacje o nabyciach znanych firm na dużą skalę, fuzje i nabycia między małymi i średnimi firmami są o wiele bardziej powszechne.

Istnieją 3 sposoby na przejęcie kontroli nad firmą:

  • Nabycie, często uważane za przyjazny sposób
  • Przejęcie, często uważane za wrogi sposób
  • Fuzja, która tworzy nową firmę poprzez połączenie dwóch poprzednich

Fuzje i przejęcia przeprowadza się z różnych powodów, między innymi, aby:

  • Uzyskać korzyści skali
  • Zapewnić dodatkową dywersyfikację
  • Zdobyć większy udział w rynku
  • Zwiększyć synergię korporacyjną
  • Zredukować koszty
  • Zapewnić dostęp do nowej technologii lub produktów

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytanie, które nie jest uwzględnione w Centrum pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele z przyjemnością Ci pomogą.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.