Ważna informacja: Aktualności dotyczące CHF

Zamieszczono 20/01/2015 o 13:35 czasu GMT. Dowiedz się więcej Aktualności

Z uwagi na ostatnie wydarzenia oraz wyjątkowe wahania na rynku będące następstwem decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego o zniesieniu sztywnego kursu EUR/CHF, firma XM pragnie ponownie zapewnić swoich klientów, że niepowodzenie SNB nie wpłynęło na jej działalność

Przypominamy, że XM zawsze zapewnia swoim klientom automatyczne zabezpieczenie przed saldem ujemnym.

Automatyczna ochrona przed saldem ujemnym będzie w dalszym ciągu zapewniana jako część zobowiązania XM do lojalności wobec klientów, w szczególności w niespokojnych okresach, takich jak obecny czas nietypowych ruchów pary EUR/CHF.
Na wszystkich kontach naszych klientów, na których wystąpiło saldo ujemne podczas ubiegłego tygodnia, salda ujemne zostały usunięte w celu ochrony reputacji i stabilności XM, tak jak zostało to uczynione w podobnych przypadkach, w których wystąpiły salda ujemne.

Biuro Badań Inwestycyjnych XM, pod przewodnictwem Głównego Ekonomisty XM, Michalisa Florentiadisa, opracowało Aktualności i Komentarze Rynkowe odnośnie EUR/CHF.

W celu zapoznania się z Komentarzami -> kliknij tutaj